Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Obec Panické Dravce sa nachádza 5 km od okresného mesta Lučenec, leží na pravobežnej terase Ipľa.


 Občianska vybavenosť

 - materská škola                                                                                                                                                                       -kultúrny dom                                                                                                                                                                           - predajňa potravinového a zmiešaného tovaru

  - pohostinstvo                                                                                                                                                                    - dom smútku                                                                                                                                                                           - futbalové ihrisko                                                                                                                                                                      -rozvodná sieť plynu                                                                                                                                                                 - splašková kanalizácia                                                                                                                                                             - ČOV                                                                                                                                                                                      -dažďová kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


 Majetok obce

   - materská škola                                                                                                                                                                     - dom smútku                                                                                                                                                                          - futbalové ihrisko                                                                                                                                                                      -kanalizácia a ČOV
    
 

Kultúra a šport

Podmienky na kultúrne aktivity v obci sú priaznivé. V obci  sa nachádza zrekonštruovaný
kultúrny dom. Dom kultúry disponuje veľkou priestrannou sálou, ktorá sa využíva
 na rôzne akcie, kultúrne podujatia, zábavy, cvičenie ako aj na súkromné účely obyvateľom
kar, oslava narodenín.

V obci funguje TJ SOKOL
ktorý má prihlásených do súťaží mužstvo dospelých 
hrávajú zápasy aj v rámci zimného pohára
počas jarnej a jesennej časti súťaže hrávajú majstrovské futbalové zápasy

Demografický vývoj

v obci je priaznivý, mladí ľudia neodchádzajú z obce,
skôr obec je vyhľadávaným miestom života nových obyvateľov

 

fotky zo súčasnosti