Kontakt:

Napíšte nám:

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015
Daň z nehnuť., miestne dane, miestne popl. za komun a stav.odpad
(257.4 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015
VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
(194.72 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2016
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Panické Dravce
(774.03 kb)