Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0118700474 Spracovanie vrátených nespotrebovaných jed.kupónov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
-149.00 €
1736686700 poplatok za vedenie účtu cenných papierov za rok 2017 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
432.00 €
2106931801 T-com služ.mobil -jan.2018 Slovak Telekom, a.s.
19.00 €
2427128237, 2427190503, 2427193618 Orange služ.mobil -jan.2018 Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
2017182605 Laboratórne rozbory ČOV -dec.2017 ALS SK s.r.o
51.79 €
180070 Výmena rezacieho zariadenia kalového čerpadla GRUNDFOS Praktikpump
398.16 €
1037012018 Inštalácia RISSAM,materiál Ing.Alexander Tódor - Qick service
172.08 €
2181101355 autorská odmena SOZA (obec.rozhlas) SOZA
14.28 €
5220014788 Kombinovaný šporák BEKO NAY a.s.
339.00 €
180100007 Potraviny MŠ-ŠJ-Pakran Pakran Pavel Krpčiar
15.30 €
7500086 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-01/2018 CBA s.r.o
189.68 €
2018000296 Aktualizácia KEO-Win,Mzdy 2018/2 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
13.50 €
2018000195 Licencia pre rok 2018 KEO-Mzdy KEO, s.r.o.
56.52 €
2181101356 autorská odmena SOZA (OcU,MŠ) SOZA
24.00 €
M9/2018 Vypracovanie lekárskeho posudku Ekmed s.r.o.
15.93 €
1061703769 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu dec.2017 Brantner Gemer s.r.o
518.68 €
18021 Mesačné platby za internet MŠ -rok 2018 DKNET, s.r.o.
120.00 €
1061703768 Zber a odvoz BRO-MŠ dec.2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
7249029490 opak.dodávka zem.plynu jan..2018 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
478.00 €
7249029468 opakovaná dodávka zem.plynu KD jan.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
209.00 €
180109 Platba za doménu webstránky rok 2018 wbx, s.r.o
144.00 €
9180054621 Vyúčtovacia faktúra za elektr. ČS-kanal. za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1487.82 €
9180038692 Vyúčtovacia faktúra za elektr. ČOV za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
247.07 €
9180044038 Vyúčtovacia faktúra za elektr.ver.osv.Osada za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
425.12 €
9180038982 Vyúčtovacia faktúra za elektr. ver.osv.obec za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
53.52 €
9180043138 Vyúčtovacia faktúra za elektr. MŠ za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
-86.26 €
91800043246 Vyúčtovacia faktúra za elektr. garáže za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
61.02 €
9180043257 Vyúčtovacia faktúra za elektr. dom smútku za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
26.36 €
9180041866 Vyúčtovacia faktúra za elektr. KD za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
98.34 €
5041702572 Finančný spravodajca, ročník 2017 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
7.45 €
16022018 Lučenec Školenie Regionálne vzdelávacie centrum ( RS)
17.00 €
18012018 /RS/ Školenie Regionálne vzdelávacie centrum ( RS)
17.00 €
3106011488 T-com služ.mobil- nov.2017 Slovak Telekom, a.s.
16.99 €
1061703432 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za nov.2017 Brantner Gemer s.r.o
705.77 €
1061703431 Zber a odvoz BRO nov.2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
60K/2017 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV dec.2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
7500085 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-dec.2017 CBA s.r.o
113.95 €
170100140 Potraviny ŠJ-MŠ dec.2017 Pakran Pavel Krpčiar
10.35 €
2422686480, 2422748913, 2422752030 Orange služ.mobil -dec.2018 Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
24/2017 Služby teleskopickým nakladačom Osa Peter
240.00 €
8200113916 Služby pev.siete a internet T-Com dec.2017 Slovak Telekom, a.s.
57.44 €
020118 Plast.nádoba 120 lit. FiMa
220.08 €
10 Montáž a demontáž vianoč.osvetlenia Látka Vladislav
208.00 €
01/01/2018 Stavebné práce-chodník ozdobný Proxima
721.90 €
18zf0022 Platba za doménu webhosting rok 2018 wbx, s.r.o
144.00 €
118007540 Jedálny kupón LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1135.51 €
20180539 Systémová podpora URBIS(1.1.2018-31.3.2018) MADE spol.s r.o.
140.00 €
173185 Doplnkové služby 2017 web-stránka wbx, s.r.o
18.00 €
1005012018 Oprava a nastavenie internetu Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
99471107 Predplatné mesačníka PaM 2018 Poradca s.r.o.
68.00 €
7500084 Potraviny CBA pre MŠ-ŠJ nov. 2017 CBA s.r.o
270.45 €
170100125 Potraviny -Pakran pre ŠJ-nov.2017 Pakran Pavel Krpčiar
23.52 €
7500082 Mikulášske balíčky CBA s.r.o
309.72 €
170100276 Kamenivo fr 4/8 Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
151.74 €
2418246579, 2418309671, 2418312790 Orange služ.mobil -nov..2017 Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
2017182084 Laboratórne rozbory ČOV -nov.2017 ALS SK s.r.o
67.73 €
170100272 Kamenivo fr 8/16 Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
148.50 €
90457996 Predplatné mesačníka PaM 2017 Poradca s.r.o.
66.00 €
201700177 Audítorská činnosť 2.etapa 2016 D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
67/2017 Poradenstvo a vypracovanie ŽoNFP Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu
100.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku dec 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
6104751125 T-com pev.linka a internet -nov.2017 Slovak Telekom, a.s.
48.88 €
7303856203 opakovaná dodávka zem.plynu KD dec.2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
391.00 €
7303856181 opak.dodávka zem.plynu dec..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
181311395 Učebné pomôcky MŠ Stiefel eurocart s.r.o
155.00 €
2017001885 Aktualizácia KEO 2015/08 KEO, s.r.o.
13.50 €
54K/2017 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV 11/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
20173756 Prevod údajov MADE spol.s r.o.
250.00 €
171400470 Tonery do tlačiarne Patrik Pánik
47.80 €
1061703113 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za okt.2017 Brantner Gemer s.r.o
764.88 €
1061703112 Zber a odvoz BRKO okt.2017 Brantner Gemer s.r.o
15.38 €
7104091547 T-com služ.mobil okt.2017 Slovak Telekom, a.s.
17.80 €
20170244 Dodanie a montáž detského ihriska DELIVER DOORS, s.r.o
5419.60 €
20170018 Zhotovenie diela: Revitalizácia verej.priestranstiev PERFECT GARDEN s.r.o
5260.03 €
170100116 Potraviny MŠ-ŠJ 10/17 Pakra Pakran Pavel Krpčiar
16.20 €
7500081 Potraviny MŠ-ŠJ okt.2017 CBA s.r.o
292.88 €
1061702874 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu okt.2017 Brantner Gemer s.r.o
130.31 €
2413814680, 2413877058, 2413880553 Orange služ.mobil -okt..2017 Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
7102863863 T-com pev.linka a internet -okt.2017 Slovak Telekom, a.s.
47.46 €
1251112017 Fotovalec Samsung R116, vzdialená správa PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
46.08 €
7288893645 opakovaná dodávka zem.plynu KD 11/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7288893667 opak.dodávka zem.plynu nov..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
332.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 11/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
1244112017 Toner Samsung D116L Ing.Alexander Tódor - Qick service
37.68 €
20170926 KC pre pečať v HSM(elDAS) 4 ročný Disig, a.s.
103.20 €
1232112017 Zdroj EVOLVEO 450 ATX, oprava PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
72.00 €
VF17116 Dodanie jedál na akciu dňa 22.10.2017 Marian Bálint
210.00 €
20170019 Záhradnícky substrát PERFECT GARDEN s.r.o
86.10 €
2017090 Zemné práce strojmi-úprava dažď.rygolov Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
240.00 €
M57/2017 Vypracovanie lekárskeho posudku MUDr.Martina Kristiánová
15.93 €
OF20170420 Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie parc.E825 SVOMA s.r.o
9290.45 €
2017/506 Kontrola hasiacich prístrojov NOVHAS
16.20 €
20170181 Posudková činnosť Mesto Lučenec
29.60 €
912017 Servisné práce vykurovacích telies KARMA Rúr Gas, Dóža Štefan
37.20 €
306 Vianočné svietidlá EDISON SK s.r.o
853.02 €
0417100101 Finančný spravodajca, ročník 2018 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
26.40 €
6102217623 T-com služ.mobil - sept.2017 Slovak Telekom, a.s.
21.79 €
1061702786 Zber a odvoz BRKO sept.2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061702785 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za sept.2017 Brantner Gemer s.r.o
549.13 €
2017001152 Aktualizácia KEO WIN- júl 2017 KEO, s.r.o.
13.50 €
3419691678 T-com služ.mobil sept.2017 Slovak Telekom, a.s.
21.36 €
1208102017 Oprava PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
17kdi00631 Ročná kontrola bezpečnosti detsk.ihriska MŠ EKOTEC spol.s r.o.
204.00 €
170100098 Potraviny MŠ-ŠJ sept. 2017 Pakran Pavel Krpčiar
20.25 €
2017181594 Laboratórne rozbory ČOV -sept.2017 ALS SK s.r.o
51.79 €
48 Montáž obecného rozhlasu (Margóč. osada) Látka Vladislav
361.80 €
08/2017 Aktualizácia položkového rozpočtu "Zníženie energ.náročn.KD" Ing.Norbert Vass V&V PROJEKT
70.00 €
11 Altánok 4m, montáž DOORSTONE s.r.o
1891.00 €
7500080 Potraviny MŠ-ŠJ sept.2017 CBA s.r.o
277.67 €
20173489 Systémová podpora URBIS IV.Q.2017 MADE spol.s r.o.
140.00 €
7308801414 opak.dodávka zem.plynu okt..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7308801436 opak.dodávka zem.plynu okt..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
201.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku -okt..2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
2409374304, 2409437459, 2409440580 Orange služ.mobil -sept.2017 Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
7101000067 T-com pev.linka a internet -sept.2017 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
44K/2017 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV sept.2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061702466 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu aug.2017 Brantner Gemer s.r.o
557.77 €
1061702465 Nájom nádoby na BRO Brantner Gemer s.r.o
3.00 €
08/2017 Kultúrne vystúpenie hudobno-spevácka skupina HALIČAN
200.00 €
201709 Gravírovacie práce a potlač tričiek Ing.Peter Gášpár
50.00 €
2172208923 Tlačivá pre MŠ Ševt a.s.
9.02 €
39K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -08/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2799592226 T-com pev.linka a internet 08/2017 Slovak Telekom, a.s.
47.60 €
1193092017 Program Office Slovak 2016 + inštalácia Ing.Alexander Tódor - Qick service
268.00 €
3418730253 T-com služ.mobil aug.2017 Slovak Telekom, a.s.
23.99 €
1/2017 Organiz.-technické zabezpeč. kultúrn.podujatia Milvus
170.00 €
201701 Pokládka a špárovanie prír.kameňa Miroslav Marek
280.00 €
240496242, 2405009194, 2405011692 Orange služ.mobil 09/17 Orange Slovensko,a.s.
33.55 €
015 Oprava reproduktorov obec.rozhlasu Štefan Kaššai
45.00 €
1700150993 vápno Stavebniny DEK s.r.o.
6.65 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 09/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
7298812683 opak.dodávka zem.plynu sept...2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7298812705 opakovaná dodávka zem.plynu MŠ sept.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
1191092017 Dodanie a inštalácia Windows Home 10 Ing.Alexander Tódor - Qick service
317.28 €
01028/2017 Reklamné predmety Olymp- Jozef Smrhola
165.48 €
117072481 Jedálny kupón LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
2206.20 €
170625 Výroba želez.stľpov OSTPOL Lučenec s.r.o.
216.38 €
2400527917, 2400591905, 2400595154 Orange služ.mobil júl 2017 Orange Slovensko,a.s.
33.31 €
1700123241 Weber extraflex Stavebniny DEK s.r.o.
68.40 €
34K/2017 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV jul 2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2017181168 Laboratórne rozbory ČOV jul 2017 ALS SK s.r.o
67.73 €
7798971475 T-com pev.linka a internet 07/2017 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
1700131274 Plastifikátor betónu Stavebniny DEK s.r.o.
21.23 €
1700128707 Weber extraflex Stavebniny DEK s.r.o.
17.42 €
1700136914 Calmit spezikalk-vápno Stavebniny DEK s.r.o.
6.84 €
20170393 Nožnicový stan POLOPROFI 3x6m Patrik Chovanec
275.40 €
7303774052 opak.dodávka zem.plynu aug..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7303774073 opak.dodávka zem.plynu aug.2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 07/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
1175082017 Údržba PC, nastavenie antivírus (MŠ) Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
1061702152 Nájom nádoby na BRO Brantner Gemer s.r.o
3.00 €
1061702121 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 07/2017 Brantner Gemer s.r.o
594.62 €
170335021 Zájazd-doprava Slovenská autobusová doprava, a.s.
390.00 €
20170646 Andezit dlažba KAMENTA Zdenko Ducký
290.60 €
1700123241 lepidlo weber extraflex Stavebniny DEK s.r.o.
68.40 €
3417769947 T-com služ.mobil jun 2017 Slovak Telekom, a.s.
23.99 €
170242 Set pivný DORTMUND REVITAL-SK s.r.o
850.00 €
2017000968 aktualizácia KEO 6/2017 KEO, s.r.o.
13.50 €
170625 Výroba oceľových stožiarov OSTPOL Lučenec s.r.o.
216.38 €
1061701847 prenájom nádoby BRO juún 2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061701846 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 06/2017 Brantner Gemer s.r.o
510.84 €
3797985129 T-com pev.linka a internet jun 2017 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
7194007646 opak.dodávka zem.plynu júl.2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31.00 €
7194007625 opakovaná dodávka zem.plynu KD jul 2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 06/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
20172639 Systémová podpora URBIS III.Q.2017 MADE spol.s r.o.
140.00 €
28K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -06/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
3416790074 T-com služ.mobil 5/17 Slovak Telekom, a.s.
23.99 €
106170516 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu máj 2017 Brantner Gemer s.r.o
833.71 €
106170517 Zber a odvoz BRKO 05/2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
2396237257, 2396169855, 2396233632 služ.mobil Orange jun 2017 Orange Slovensko,a.s.
34.87 €
170100081 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran jun 2017 Pakran Pavel Krpčiar
22.50 €
7500079 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-06/2017 CBA s.r.o
408.27 €
0900901429-2 Telco PH 895-predaj Slovak Telekom, a.s.
3.90 €
1700082635 Stavebný materiál Stavebniny DEK s.r.o.
14.96 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 06/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
6300046503 opak.dodávka zem.plynu jún..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
7313700932 opakovaná dodávka zem.plynu KD 06/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
5021709395 Poradca podnikateľa - predplatné 2018 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
65.74 €
171490 Platba za doménu webhosting rok 2017 wbx, s.r.o
144.00 €
1129062017 Inštalacia e-mail klienta Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
20170854 Dodávka a montáž kamery Patrol & Guard s.r.o.
372.00 €
23K/2017 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV 05/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
P20117015 Vlajky SR a EU Gajdoš Gabriel REPREZENT
78.10 €
2017180566 Laboratórne rozbory ČOV 06/17 MIKROLAB s.r.o
51.79 €
8797003532 T-com pev.linka a internet 05/2017 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
2391821894, 2391887207, 2391890459 Orange služ.mobil 06/17 Orange Slovensko,a.s.
35.16 €
FS17083 Deratizačné práce Bábolna Bio Slovensko s.r.o
60.00 €
3415822239 T-com služ.mobil máj 2017 Slovak Telekom, a.s.
23.99 €
2017048 Piesok+doprava Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
68.40 €
1111052017 Office 2016 Slovak+inštalácia Ing.Alexander Tódor - Qick service
268.00 €
3796026209 Služby pev.siete a internet T-Com máj.2017 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
177220073 Dovoz očkov.kalu ČOV StVPS, a.s.
72.10 €
201724191 Eset NOD32 Antivírus ESET, spol. s.r.o.
83.69 €
171312853 Výučbové CD pre MŠ Stiefel Eurocart s.r.o.
50.00 €
18K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -04/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
171173 Dopracovanie WEB-stránky wbx, s.r.o
54.00 €
1061701265 Zber a odvoz BRKO 04/2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061701264 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 04/2017 Brantner Gemer s.r.o
560.27 €
2017014 Dodávka prírodného kameňa DZ Bazalt s.r.o
468.00 €
2017000794 Aktualizácia KEO 5/2017 KEO, s.r.o.
13.50 €
2387421672, 2387487277, 2387490283 Orange služ.mobil 05/17 Orange Slovensko,a.s.
34.60 €
170100054 Potraviny Pakran MŠ-ŠJ apríl 2017 Pakran Pavel Krpčiar
18.45 €
7500077 Potraviny CBA MŠ-ŠJ apríl 2017 CBA s.r.o
267.71 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 05/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
7238898229 opak.dodávka zem.plynu máj..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7238898251 opak.dodávka zem.plynu máj..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
80.00 €
201700062 Audítorská činnosť 1.etapa 2016 D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 04/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
6300046503 opak.dodávka zem.plynu apr..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
209.00 €
6300044693 opak.dodávka zem.plynu apr..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
2017089 Informačná brožúra W6 UMP s.r.o
39.00 €
2017030 Drvený kameň DK 0-22 Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
90.00 €
140417 Dodávka plast.120 l nádob na komun.odpad FiMa
220.08 €
4795050392 T-com pev.linka a internet 04/2017 Slovak Telekom, a.s.
47.36 €
20171662 Systémová podpora URBIS(1.4.2017-30.6.2017) MADE spol.s r.o.
140.00 €
21 Oprava ver.osvetlenia Látka Vladislav
69.00 €
13K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -03/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
920170256 Pretláčanie dažďovej kanalizácie SPOOL a.s
54.79 €
1061700800 Odvoz a uskladnenie odpadu z VOK za mes. 03/2017 Brantner Gemer s.r.o
297.83 €
1061700802 Zber a odvoz BRKO 03/2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061700801 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 03/2017 Brantner Gemer s.r.o
546.15 €
3414856366 T-Com služ.mobil 4/17 Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
3413888182 T-com pev.linka a internet 03/2017 Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
1064032017 Toner Samsung, inštalácia PC, nastavenie NB Ing.Alexander Tódor - Qick service
85.68 €
2172202791 Tlačivá do MŠ Ševt a.s.
6.10 €
2383010348, 2383075005, 238079263 Orange služ.mobil 03/17 Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
10170001 Výroba ochrannej konštrukcie JOP STAV spol s.r.o
1750.00 €
201170581 Laboratórne rozbory ČOV 03/17 MIKROLAB s.r.o
67.73 €
02/2017 Zimná údržba ciest SHR Molnár Zoltán
475.20 €
75000076 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-03/2017 CBA s.r.o
333.83 €
170100036 Potraviny MŠ-ŠJ 03/17 Pakran Pakran Pavel Krpčiar
22.95 €
6300046503 opak.dodávka zem.plynu mar..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
381.00 €
6300044693 opak.dodávka zem.plynu mar.2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 03/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
20117025 piesok Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
64.80 €
5794080166 T-com pev.linka a internet feb.2017 Slovak Telekom, a.s.
48.01 €
220170092 Nábytok MŠ Baribal s.r.o.
846.00 €
FA201710063 Svietidlo LUCIDE Starlux s.r.o
249.95 €
1700458 Slovgram-ver.rozhlas 2017 Slovgram
38.50 €
1704253 Slovgram-ver.rozhlas Slovgram
5.00 €
1061700435 Zber a odvoz BRO 02/2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
8K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -feb.2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061700434 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 02/2017 Brantner Gemer s.r.o
539.87 €
09/2017 Výrub a orez drevín Michal Sroka
1150.00 €
2378608860 Orange služ.mobil 02/17 Orange Slovensko,a.s.
34.66 €
75000075 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-feb..2017 CBA s.r.o
270.85 €
6001751038 Poplatok za vypracovanie správy Všeobecná úverová banka, a.s.
59.76 €
170100021 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
26.10 €
1/17/00408 Vložka filtračná do dúchadla ČOV KUBÍČEK VHS s.r.o
29.77 €
177320016 Rozbor pitnej vody MŠ StVPS, a.s.
28.34 €
3412912484 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
3K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -jan.2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2017000680 Aktualizácia KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
1061700279 Zber a odvoz komun.odpadu 01/2017 Brantner Gemer s.r.o
531.43 €
1061700280 Zber a odvoz BRO 01/2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
02 Oprava obec.rozhlasu Štefan Kaššai
60.00 €
7258760794 opak.dodávka zem.plynu feb..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
404.00 €
7258760769 opak.dodávka zem.plynu feb.2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 02/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
5793115843 T-com pev.linka a internet jan.2017 Slovak Telekom, a.s.
48.70 €
2017000295 Aktualizácia KEO 2017/02 KEO, s.r.o.
13.50 €
2374214176 služ.mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
34.92 €
1021012017 Nastavenie PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
2171101362 Poplatok SOZA-ver.rozhlas SOZA
14.28 €
2171101363 Poplatok SOZA (OcÚ+MŠ) SOZA
24.00 €
1022012017 Dodávka tlačiarne a inštalácia softwaru Ing.Alexander Tódor - Qick service
202.00 €
20170117 Laboratórne rozbory ČOV jan2017 MIKROLAB s.r.o
51.79 €
7500074 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-jan.2017 CBA s.r.o
290.94 €
170100010 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
28.80 €
1600143724 Vedenie účtu- cenne papiere Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
432.00 €
M59/2016 Vypracovanie lekárskeho posudku Ekmed s.r.o.
15.93 €
49K/2016 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -dec.2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
01 Oprava obec.rozhlasu Štefan Kaššai
50.00 €
11 Údržba ver.osvetlenia Látka Vladislav
93.20 €
3411934175 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
20.44 €
8792161967 T-com pev.linka a internet dec.2016 Slovak Telekom, a.s.
48.62 €
20170557 Systémová podpora URBIS(1.1.2017-31.3.2017) DEUS
140.00 €
5041604531 Finančný spravodajca, ročník 2016 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
13.67 €
2017000104 Aktualizácia KEO 2017/01 KEO, s.r.o.
13.50 €
7308621729 opak.dodávka zem.plynu jan..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7308621754 opak.dodávka zem.plynu jan..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
417.00 €
1061603956 Zber a odvoz BRO 12/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061603955 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 12/2016 Brantner Gemer s.r.o
831.03 €
0117009705 Jedálny kupón LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1359.01 €
17023 Mesačné platby za internet MŠ DKNET, s.r.o.
120.00 €
20160248 Sociálno-posudková činnosť Mesto Lučenec
29.60 €
010117 Plast.nádoba 120 lit. FiMa
220.08 €
1002012017 Inštalácia URBIS Ing.Alexander Tódor - Qick service
48.00 €
41 Montáž vianoč.ozdôb dec.2016 Látka Vladislav
122.00 €
7610965685 T-com služ.mobildec.2016 Slovak Telekom, a.s.
20.09 €
2369830265,2369895946,2369899087 Orange služby dec.2016 Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
160100148 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran dec.2016 Pakran Pavel Krpčiar
11.25 €
7500073 Potraviny MŠ-ŠJ dec.2016 CBA s.r.o
204.83 €
201612002 Gravírovanie učebných pomôcok Ing.Peter Gášpár
56.03 €
24/2016 Služby teleskopickým nakladačom Osa Peter
540.00 €
20162949 Laboratórne rozbory ČOV dec.2016 MIKROLAB s.r.o
51.79 €
FSK1601033 Hračky do MŠ Zábavné učení s.r.o
70.76 €
2016002180 Ročná licencia KEO WIN 2017 KEO, s.r.o.
238.17 €
1061603478 Odvoz a uskladnenie BRO z MŠ za mes. 11/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061603477 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 11/2016 Brantner Gemer s.r.o
1133.08 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 11/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
7308562973 opak.dodávka zem.plynu nov..2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7308562998 opak.dodávka zem.plynu nov..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
496.00 €
160100130 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
30.15 €
7500072 Potraviny MŠ-ŠJ CBA s.r.o
348.99 €
7243743134 opak.dodávka zem.plynu dec..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
584.00 €
7243743109 opak.dodávka zem.plynu dec.2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 11/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
1609366 Poplatok SOZA-ver.rozhlas Slovgram
33.50 €
9791215064 T-com pev.linka a internet nov..2016 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
16102782 Kniha Novohrad z neba CBS vydavateľstvo
365.75 €
45K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV 11/2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061603251 Odvoz a uskladnenie BRO za mes. 10/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061603250 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 10/2016 Brantner Gemer s.r.o
836.56 €
20/2016/383 Práce s mechanizmom UDS Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
33.50 €
20162808 Laboratórne rozbory ČOV nov. MIKROLAB s.r.o
51.79 €
7610008077 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
20.50 €
2365456266,2365523240,2365526008 Orange služ.mobil 11/16 Orange Slovensko,a.s.
35.10 €
160100260 Štrkopiesok Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
144.00 €
7790280360 T-com pev.linka a internet okt.2016 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
40K/2016 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -okt.2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 10/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
6300044693 opak.dodávka zem.plynu okt.2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7308543414 opak.dodávka zem.plynu okt..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
300.00 €
0416100007 Finančný spravodajca, ročník 2017 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
26.40 €
0116112065 stravenky -nákup LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
620.20 €
2789345620 T-com pev.linka a internet sep.2016 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
1243102016 Nastavenie PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
M52/2016 Vypracovanie lekárskeho posudku Ekmed s.r.o.
15.93 €
15/2016 Vyhotovenie projekt.dokumentácie PROT-TARCH-ing.arch.Žofia TÓTHOVÁ
400.00 €
36K/2016 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -sept.2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061602921 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 09/2016 Brantner Gemer s.r.o
866.47 €
1061602922 Zber a odvoz BRO 09/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
2016001645 Aktualizácia KEO 2016/8 KEO, s.r.o.
13.50 €
20162433 Laboratórne rozbory ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
2016/339 tieňohry MŠ Elarin s.r.o
194.00 €
7609033045 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
2361079651 služ.mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
34.88 €
751016 Kuka nádoby 110, 120 lit. FiMa
120.02 €
7500070 Potraviny MŠ-ŠJ-CBA-sep.2016 CBA s.r.o
325.29 €
160100100 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
40.28 €
2162209424 Tlačivo-osobný spis dieťaťa MŠ Ševt a.s.
5.04 €
167220184 Výkon špec.dopravy a likv.kalu StVPS, a.s.
70.01 €
2356693531,2356760575,2356764220 služ.mobil Orange 09/2016 Orange Slovensko,a.s.
35.87 €
2016001449 Aktualizácia KEO 2016/07 KEO, s.r.o.
13.50 €
1617-1396 Predškolská výchova ARES spol s.r.o
10.80 €
2016/506 kontrola hasiacich prístrojov NOVHAS
122.40 €
40999/16 detská jedál.súprava Peter Kuklica-priemyselný tovar
194.75 €
7608057795 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
15.23 €
201608001 Gravírovacie práce Ing.Peter Gášpár
50.00 €
2016148 smalt domové čísla Smaltovňa s.r.o
41.50 €
2161125235 autorská odmena SOZA (kult.podujatie) SOZA
80.40 €
32K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV 08/2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061602475 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 08/2016 Brantner Gemer s.r.o
855.94 €
1061602476 Nájom nádoby na BRO Brantner Gemer s.r.o
3.00 €
7788415484 T-com služby pev.siete aug.2016 Slovak Telekom, a.s.
50.35 €
7218741382 opak.dodávka zem.plynu sept..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
96.00 €
7218741357 opak.dodávka zem.plynu sep..2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 09/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
7003705975 súprava tanierov ŠJ internet Mall Slovakia s.r.o
227.00 €
21702963 Ležadlo a matrac MŠ Nomiland s.r.o
343.50 €
516315806 Overenie meradla Badger Meter a vydanie certifikátu Slovenská legálna metrológia, n.o.
1118.40 €
1061602287 prenájom nádoby BRO Brantner Gemer s.r.o
3.00 €
1061602286 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 07/2016 Brantner Gemer s.r.o
858.24 €
20160464 svietidlo stropné MT Majtech
187.80 €
2352349771,2352417227,2352420624 Orange služby Orange Slovensko,a.s.
38.62 €
7607101533 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
17.41 €
7278590604 opak.dodávka zem.plynu aug..2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7278590629 opak.dodávka zem.plynu aug.2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 08/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
3997.00 €
8787483935 T-com pev.linka a internet júl.2016 Slovak Telekom, a.s.
44.64 €
28K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV júl 2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2348010294, 2348078658, 2348081308 služ.mobil Orange jul 2016 Orange Slovensko,a.s.
34.89 €
7606142824 služ.mobil T-Com júl.2016 Slovak Telekom, a.s.
14.09 €
160274021 Doprava autobusom Slovenská autobusová doprava, a.s.
390.00 €
20120928 platba za doménu web II.polrok 2016 webex media, s.r.o.
72.00 €
0786555709 Služby pev.siete a internet T-Com jún.2016 Slovak Telekom, a.s.
45.47 €
7298512300 opak.dodávka zem.plynu jún..2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7298512325 opak.dodávka zem.plynu jún..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 06/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
24K/2016 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV jún 2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
20/2016/202 Vysprávka miestnych komunikácií Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
400.00 €
20161702 Laboratórne rozbory ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
1061601970 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 06/2016 Brantner Gemer s.r.o
1215.97 €
1061601971 Zber a odvoz BRO jún 2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
22 Oprava ver.osvetlenia Látka Vladislav
209.40 €
M32/2016 Vypracovanie lek.posudku Ekmed s.r.o.
31.86 €
7500069 Potraviny MŠ-ŠJ jun 2016 CBA s.r.o
279.48 €
16101040 Prezentácia v knihe Novohrad zneba CBS vydavateľstvo
286.00 €
17 Oprava ver.osvetlenia Látka Vladislav
162.50 €
0116062280 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
857.51 €
20160117 Sociálno-posudková činnosť Mesto Lučenec
59.20 €
2343657077,2343725231,23443728258 služ.mobil Orange jun2016 Orange Slovensko,a.s.
41.69 €
160100075 Potraviny MŠ-ŠJ jun2016 Pakran Pavel Krpčiar
30.60 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 06/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
2162204372 Knihy tlačivá pre MŠ Ševt a.s.
7.73 €
7605179547 služ.mobil T-Com jun2016 Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
VS-176/2016 Didaktická pomôcka Kotulič Petr
45.00 €
1061601459 Odvoz a uskladnenie.BRO za mes. 05/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061601654 Odvoz a uskladnenie odpadu VOK za mes. 06/2016 Brantner Gemer s.r.o
277.56 €
1061601458 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 05/2016 Brantner Gemer s.r.o
854.93 €
5021610542 poradca podnikateľa - predplatné Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
65.74 €
4785624154 T-com pev.linka a internet máj.2016 Slovak Telekom, a.s.
44.32 €
1603010094 Pletivo BND 150/25 STAVIVÁ-Garaj s.r.o
254.40 €
S005-1SZ000009 Podlahová krytina Moda Plus DIEGO Tatranské Studio s.r.o.
173.00 €
19K/2016 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -máj2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
7253603154 opak.dodávka zem.plynu jún..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
7253603129 opakovaná dodávka zem.plynu KD jún.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 06/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
2339313388 Orange služ.mobil 04/16 Orange Slovensko,a.s.
35.71 €
7604217774 T-Com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
160100060 ŠJ-MŠ potraviny Pakran Pakran Pavel Krpčiar
53.10 €
7500068 ŠJ-MŠ potraviny CBA CBA s.r.o
280.84 €
1061601272 Zber a odvoz BRO 04/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061601271 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 04/2016 Brantner Gemer s.r.o
929.52 €
20160050 Dodávka krovinorezu STIHL Ing.Ivan Teplan-LESPO
829.00 €
6784695388 T-com služ.mobil máj 2016 Slovak Telekom, a.s.
45.19 €
FV16000081 Vypracovanie ŽoNFP na "Úprava ver.priestranstiev v obci P.Dravce" SQM s.r.o
840.00 €
FV1600080 Vypracovanie ŽoNFP na "Zníženie energ.nár.KD" SQM s.r.o
840.00 €
1600079 Verejné obstarávanie projektu "Zníženie energ.nár.KD" SQM s.r.o
990.00 €
201161005 Laboratórne rozbory ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
7238620088 opak.dodávka zem.plynu máj.2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7238620113 opakovaná dodávka zem.plynu MŠ 05/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
119.00 €
15K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV apríl2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 05/2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
2011600063 Autítorská činnosť I.etapa 2015 D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
7500067 Potraviny MŠ-ŠJ apríl 2016 CBA s.r.o
234.96 €
2334989835 služ.mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
35.44 €
7603257040 T-com služ.mobil apríl 2016 Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
2016001175 Aktualizácia KEO 2016/06 KEO, s.r.o.
13.50 €
1603010053 Dodanie stav.materiálu STAVIVÁ-Garaj s.r.o
297.49 €
11K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV marec 2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061600790 Zber a odvoz BRO 03/2016 Brantner Gemer s.r.o
15.48 €
1061600489 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 03/2016 Brantner Gemer s.r.o
1018.65 €
20161702 Informačný systém URBIS MADE spol.s r.o.
1.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 04/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
7278506266 Dodávka plynu apr.2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7278506291 Dodávka plynu apr.2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
311.00 €
6783767918 T-Com služby pev.siete Slovak Telekom, a.s.
44.32 €
175/2016 Oprava tlačiarne DATEX LC s.r.o
155.50 €
160100035 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran mar.2016 Pakran Pavel Krpčiar
26.20 €
7500066 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-mar.2016 CBA s.r.o
190.94 €
01/2016 Odhŕňanie snehu S H R, Molnár Zoltán
184.80 €
2016000950 Aktualizácia KEO 2016/05 KEO, s.r.o.
13.50 €
7602296504 služby pevnej siete T-Com Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
2330676681,2330746090,2330748746 Služby Orange Orange Slovensko,a.s.
35.01 €
1061600584 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 02/2016 Brantner Gemer s.r.o
883.50 €
2016/11 Oprava vian.výzdob Citelum Slovakia, s.r.o
112.20 €
20160017 Krovinorez STIHL Ing.Ivan Teplan-LESPO
829.00 €
160005 Rúra konštrukčná 60x3,2 KOVO Konkurent s.r.o
269.57 €
9782843263 Služby pev.siete a internet T-Com feb.2016 Slovak Telekom, a.s.
53.76 €
7500075 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-feb.2016 CBA s.r.o
257.94 €
7K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV feb. 2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
7253559098 opak.dodávka zem.plynu feb.2015 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7253559123 opak.dodávka zem.plynu feb..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
569.00 €
0022060340 Opakov.dodavka elektriny feb.2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
2326398665,2326467618,2326471278 Orange služ.mobil 03/16 Orange Slovensko,a.s.
35.29 €
160046 Hecht-drvič vetiev motorový REVITAL-SK s.r.o
379.90 €
160100021 Potraviny ŠJ (Pakran) Pakran Pavel Krpčiar
41.95 €
052016 Odchyt psov Regionálne centrum Slobody zvierat
34.00 €
2016013 Dodávka drveného kameňa DK 0-22 Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
180.00 €
1600525400 Finančný spravodajca, ročník 2016 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
26.40 €
7601331669 Fa za mobil T-Com Slovak Telekom, a.s.
14.09 €
2016000741 Aktualizácia KEO 2016/04 KEO, s.r.o.
13.50 €
2016/10 Oprava ver.osvetl. Citelum Slovakia, s.r.o
193.25 €
1061600279 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 01/2016 Brantner Gemer s.r.o
833.08 €
03/2016 Príprava PHSR Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu
450.00 €
2016007 Toner čierny 2x M200/MX200 Peter Aláč
144.00 €
2161101765 autorská odmena SOZA (obec.rozhlas) SOZA
14.28 €
2161101766 autorská odmena SOZA (OcU,MŠ) SOZA
24.00 €
1736686700 Vedenie účtu- cenne papiere Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
225.82 €
20160018 Posudková činnosť Mesto Lučenec
23.60 €
16008 Poštový poukaz FVCC - RS
58.00 €
39K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV dec 2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2322098600 služ.mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
34.64 €
7600377256 služ.mobil T-Com jan.2016 Slovak Telekom, a.s.
20.34 €
5041503768 Finančný spravodajca, ročník 2015 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
12.46 €
2016000281 Aktualizácia KEO 2016/02 KEO, s.r.o.
13.50 €
113633 Dodanie tlačív-daň.priznanie INPROST spol s.r.o
23.84 €
2016000107 Aktualizácia KEO jan.2016 KEO, s.r.o.
13.50 €
7185254303 opakovaná dodávka zem.plynu KD jan.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7185254321 opak.dodávka zem.plynu jan..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
622.00 €
7423220423 vyúčt. plyn MŠ r.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
999.18 €
7423220422 vyúčt. plyn KD r.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-113.82 €
16023 Platba za internet MŠ na rok 2016 DKNET, s.r.o.
120.00 €
20120928 platba za doménu web I.polrok 2016 webex media, s.r.o.
60.00 €
5204010025 vyúčt.elektr. dom smútku za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
7.31 €
5204010025 vyúčt.ver.osvetl. Margóč.osada za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
-35.43 €
5204019034 vyúčt.elektr. MŠ za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
-32.17 €
5204010025 vyúčt.elektr. KD za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
75.74 €
5204010025 vyúčt.elektr.garáže za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
-0.80 €
5309401014 vyúčt.elektr. ČS kanalz.Margoč.osada za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
303.42 €
5204010025 vyúčt.ver.osvetl. obec za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
-331.90 €
5307857018 vyúčt.elektr. ČOV za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
307.94 €
0116009538 stravenky -nákup LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
817.96 €
8781006033 služby pevnej siete T-Com za dec2015 Slovak Telekom, a.s.
44.93 €
2317808885 služ.mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
750063 Potraviny MŠ-ŠJ dec2016 CBA s.r.o
191.48 €
2015/12/01 Čerpanie a odvoz kalu OSA LADISLAV
96.00 €
150100157 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
17.15 €
7510984942 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
15.59 €
20152597 Laboratórne rozbory ČOVnov. MIKROLAB s.r.o
51.79 €
2015/61 Montáž vianoč.ozdôb Citelum Slovakia, s.r.o
103.49 €
1061503365 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 11/2015 Brantner Gemer s.r.o
875.23 €
201500142 Audítorská činnosť 2.etapa 2014 D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
36K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV-nov. 2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
8780093212 T-com pev.linka a internet nov.2015 Slovak Telekom, a.s.
46.80 €
920150674 Pretláčanie kanalizácie SPOOL a.s
28.21 €
7500062 Dodávka potraviny do ŠJ CBA s.r.o
202.66 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny nov.2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
20152530 Fa za laboratórny rozbor ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
7218553643 Fa za dodávku plynu KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
7218553668 Fa. za dodávku plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
338.00 €
130152768 Posúdenie projekt.dokumentácie TÜV-SÜD Slovakia s.r.o
112.80 €
150100144 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
34.55 €
2015001994 Ročná licencia KEO WIN 2016 KEO, s.r.o.
262.31 €
2313597559 Fa za SMS alarm Orange Orange Slovensko,a.s.
0.41 €
2313526958 Fa za mobil Orange nov. 2015 Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
1061503049 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 10/2015 Brantner Gemer s.r.o
858.04 €
32K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV-okt.2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2779184262 T-com pev.linka a internet okt.2015 Slovak Telekom, a.s.
50.71 €
20150087 Geometrický plán na určenie vlast.práv KD Geodeti G5 s.r.o
377.00 €
2309330597 Služby Orange(alarm) Orange Slovensko,a.s.
0.56 €
2309259201 Služobný mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
7500061 Potraviny MŠ-ŠJ CBA s.r.o
234.87 €
20150168 Posudková činnosť Mesto Lučenec
29.60 €
2015001553 Aktualizácia KEO 2015/07 KEO, s.r.o.
13.50 €
20152242 Laboratórne rozbory ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
150100126 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
32.85 €
2105/2015 Vypracovanie lekárskeho posudku Ekmed s.r.o.
15.93 €
1061502593 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 09/2015 Brantner Gemer s.r.o
1117.77 €
0778207829 Služby pev.siete a internet T-Com sep.2015 Slovak Telekom, a.s.
44.92 €
29K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV-sept. 2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
7500060 Dodávka potraviny do MŠ CBA s.r.o
342.19 €
2015057 Vypracovanie dokumentácie CO Ing.Chamula
250.00 €
7165157136 Dodávka plynu okt.2015 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
7165157161 Dodávka plynu okt.2015 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174.00 €
0022060340 dodávka elektriky okt.2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
150100114 Potraviny MŠ sept.2015 Pakran Pavel Krpčiar
30.60 €
2305002562,2305073994,2305077789 Fa za služby Orange sept. 2015 Orange Slovensko,a.s.
36.25 €
150100089 Fa. za príslušenstvo plyn.kotla NOVOTERM s.r.o
112.38 €
16/2015 ročný členský príspevok 2015 Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu
397.00 €
0022060340 dodávka elektriky sep.2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
87220192 dovoz očkov.kalu ČOV StVPS, a.s.
52.19 €
7777258418 T-com pev.linka a internet aug.2015 Slovak Telekom, a.s.
43.54 €
7303300626 opak.dodávka zem.plynu sep.2015 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
56.00 €
7303300601 opak.dodávka zem.plynu sep.2015 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
2151126203 Poplatok SOZA SOZA
80.40 €
150100083 Plynový kotol Attack 25 PLQ S NOVOTERM s.r.o
653.82 €
7507131287 Fa za mobil T-Com aug.2015 Slovak Telekom, a.s.
14.89 €
2300760653, 2300833378, 2300836052 Fa za mobil Orange aug. 2015 Orange Slovensko,a.s.
37.63 €
5021512565 Verej.správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
84.00 €
1061501977 Odvoz a uskladnenie odpadu za mes. 07/2015 Brantner Gemer s.r.o
1160.67 €
1061501976 Odvoz a uskladnenie odpadu VOK Brantner Gemer s.r.o
278.06 €
VF00392015 Dodávka počít.techniky Roman Čonka
332.20 €
23K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV-júl 2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
20150126 sociálno-posudková činnosť Mesto Lučenec
32.60 €
8776306896 Fa.za T-com internet júl Slovak Telekom, a.s.
43.40 €
0022060340 fa za elektriku II.polrok 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
3949.00 €
6300046503 fa za plyn MŠ aug. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
6300044693 fa za plyn KD aug. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
20151602 Laboratórne rozbory ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
1535112845 Inzercia MY Novohradské noviny Petit Press, a.s. Divízia Týždenníkov, o.z.
60.00 €
2296528480 Fa za mobil Orange júl2015 Orange Slovensko,a.s.
36.21 €
7506166718 Fa za služ.mobil T-com júl 2015 Slovak Telekom, a.s.
14.20 €
01201516 Vyhotovenie projekt.dokumentácie Ing.Zoltán Lukáč inžiniersko-projektová kancelaria
4608.00 €
150111 Platba za internet MŠ II.polrok 2015 DKNET, s.r.o.
60.00 €
1061501792 Odvoz a uskladnenie odpadu za mes. 06/2015 Brantner Gemer s.r.o
896.02 €
20150088 Sociálno-posudková činnosť Mesto Lučenec
32.60 €
2015001275 Aktualizácia WIN 2015/6 KEO, s.r.o.
13.50 €
5775354189 Fa. za pevn.linku a internet - jún2015 Slovak Telekom, a.s.
42.79 €
57220155 Fa. za dovoz očkov.kalu - jún 2015 StVPS, a.s.
23.38 €
19K/2015 Prevádzkovanie ČOV -jún2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
20150060 Geometrický plán na určenie vlast.práv Geodeti G5 s.r.o
250.00 €
0022060340 Faktúra za elektriku júl2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
7248372894 Faktúra za dodávku plynu KD-júl2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
7248372919 Faktúra za dodávku plynu MŠ-júl2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
150100096 Potraviny MŠ jun 2015 Pakran Pavel Krpčiar
36.00 €
0007762867 Fa za služ.mobil - jun 2015 Orange Slovensko,a.s.
37.31 €
20150258 Informačná brožúra - kupóny UMP s.r.o
35.00 €
1061501462 Odvoz a uskladnenie odpadu za mes. 05/2015 Brantner Gemer s.r.o
836.77 €
1/2015 Oprava koles. kosačky Husqvarna Roman Kántor R&K Autoservis
298.00 €
20150852 Dodávka a montáž kamery Patrol & Guard s.r.o.
724.00 €
8774404532 Služby pev.siete a internet Slovak Telekom, a.s.
45.24 €
16K/2015 Prevádzkovanie ČOV -máj 2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1516-0260 fa za časopis pre MŠ ARES spol s.r.o
10.80 €
7278302143 fa za plyn MŠ jun 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
29.00 €
7278302118 fa za plyn KD jun 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
0022060340 fa za elektriku jun 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
7500058 Potraviny MŠ CBA s.r.o
330.69 €
VF00282015 Konfigurácia siete a internetu Roman Čonka
23.80 €
150100077 Potraviny MŠ-ŠJ máj.2015 Pakran Pavel Krpčiar
24.75 €
150100080 Potraviny Den deti.2015 Pakran Pavel Krpčiar
27.00 €
0007762867 Faktura za služ.mobil Orange Slovensko,a.s.
35.01 €
2035/2015 Faktúra za lekársky posudok Ekmed s.r.o.
15.93 €
7504224400 faktúra za služ.telefon 5/15 Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
2015/26 Oprava vianoč.osvetlení Citelum Slovakia, s.r.o
143.23 €
13K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061501015 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 04/2015 Brantner Gemer s.r.o
876.73 €
2015/230 faktúra za dodanie has.prístrojov PHP prášk. NOVHAS
60.00 €
10/2015 faktúra za vyhotovenie proj.dokumentácie Multif.ihriska PROT-TARCH-ing.arch.Žofia TÓTHOVÁ
350.00 €
5773452344 faktúra za služ.telefon 4/15 Slovak Telekom, a.s.
41.80 €
7268298315 opakovaná dodávka zem.plynu MŠ 05/15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
69.00 €
7268298290 opakovaná dodávka zem.plynu KD 05/15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 05/2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
7500057 Potraviny MŠ-ŠJ apr.2015 CBA s.r.o
336.07 €
2015021 Licencia ESET NOD Antivírus Peter Aláč
63.68 €
36/2015 Kontrola komína a dymovodu(MŠ-P.Dravce) Jozef Krnáč-Kominárstvo,vložkovanie komínov
35.00 €
150100057 Nákup potravín ŠJ-MŠ Pakran Pavel Krpčiar
42.75 €
57220079 Výkon špec.dopravy a likv.kalu StVPS, a.s.
29.65 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.82 €
VF00232015 Inštalacia a nastavenie Wifi siete a pošt.klienta Roman Čonka
45.00 €
7503253374 Faktura za služ.telefon Slovak Telekom, a.s.
14.09 €
1061500730 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 03/2015 Brantner Gemer s.r.o
1163.24 €
20150017 kolesová motor.kosačka Ing.Ivan Teplan-LESPO
512.90 €
062015 Zimná údržba ciest/odhŕňanie snehu/ S H R, Molnár Zoltán
198.00 €
7500056 Potraviny pre ŠJ pri MŠ CBA s.r.o
358.28 €
150100041 Potraviny pre ŠJ pri MŠ Pakran Pavel Krpčiar
36.00 €
7248306744 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
7248306769 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
181.00 €
201500033 audítorská činnosť D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
10K/2015 poradenská činnosť a prevádzkovanie ČOV ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2772415244 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.68 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
1505390 autorská odmena - verejný rozhlas Slovgram
33.50 €
200315 nákup kuka nádob FiMa
158.40 €
150100037 štrkopiesok Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
143.04 €
57220051 použitie špec. vozidla StVPS, a.s.
5.45 €
220150084 tovar pre MŠ Baribal s.r.o.
467.00 €
1061500533 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
824.68 €
2015000831 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
VF00162015 TP link inštalácia Roman Čonka
20.00 €
VF00152015 toner Roman Čonka
142.50 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
35.06 €
7502284953 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
229000131 tovar pre MŠ DIEGO Tatranské Studio s.r.o.
133.00 €
150100026 Potraviny pre ŠJ pri MŠ Pakran Pavel Krpčiar
13.50 €
7500055 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
164.20 €
7258291546 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
329.00 €
7258291521 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
01 oprava miestného rozhlasu Štefan Kaššai
40.00 €
7K/2015 poradenská činnosť a prevádzkovanie ČOV ČOV-KA s.r.o
130.00 €
001622015 menovky Olymp- Jozef Smrhola
55.33 €
2771460197 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.93 €
VF00092015 nákup a servis tlačiarni Roman Čonka
122.00 €
9770486144 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
7501323082 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
0115021198/8501015385 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
666.34 €
150100008 Potraviny pre ŠJ pri MŠ Pakran Pavel Krpčiar
18.00 €
7500054 Potraviny pre ŠJ pri MŠ CBA s.r.o
220.81 €
7253257713 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
349.00 €
7810015353 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
2015000560 aktualizácia programu KEO 2015/3 KEO, s.r.o.
13.50 €
2015/07 oprava ver. osvetlenia v obci Citelum Slovakia, s.r.o
88.33 €
3/15/BCT odborno technická pomoc ČOV BioCompacT spol. s.r.o.
450.00 €
7401210105 Nedoplatok za dodávku zemného plynu za r. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
251.74 €
2015000649 Práca za vyk.služby KEO KEO, s.r.o.
98.70 €
1061500256 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
863.88 €
2151102231 autorská odmena za ver. použ. hud. diel v priest. SOZA
24.00 €
2151102230 autorská odmena za ver. použ. hud. diel SOZA
14.28 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3949.00 €
5041404244 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
48.86 €
042015 ooprava gamatiek v KD Rúr Gas, Dóža Štefan
61.44 €
7420192296 Nedoplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.69 €
7500353620 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
35.65 €
1400252077 Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
79.63 €
2015000363 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
7810015352 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
0022060340 prepl. nedopl. rekap. fa el.energ. Stredoslovenská energetika, a.s.
1844.36 €
37695331934 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
20120928 mesačná platba za doménu webstránky webex media, s.r.o.
144.00 €
15022 mesačné platby za internet MŠ DKNET, s.r.o.
60.00 €
2015000158 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
1061403476 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1068.57 €
7411496329 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
17.29 €
2768583520 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
45.32 €
1061403157 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
929.91 €
140100173 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
20.25 €
7500053 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
187.02 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
38.51 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
8401097973 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
501.54 €
015772014 Vlajky SR Olymp- Jozef Smrhola
366.59 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.94 €
80/14BCT odborno technická pomoc ČOV BioCompacT spol. s.r.o.
768.00 €
201400142 audítorská činnosť D.E.A. AUDIT s.r.o.
864.00 €
7258228232 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
457.00 €
7258228207 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
289.00 €
7500052 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
254.28 €
1440100157 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
27.00 €
2014590 kontrola has.prístr. NOVHAS
105.60 €
142176 Učebné pomôcky Mimel s.r.o.
180.92 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
99754099 Publikácia Poradca Poradca s.r.o.
39.00 €
140100138 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
24.75 €
7500051 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
269.78 €
7500050 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
35.94 €
7218233431 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
388.00 €
7218233406 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
245.00 €
0020143129 Ročný udržiavací poplatok programu KEO na rok 2015 KEO, s.r.o.
244.17 €
20146538 Učebné pomôcky Malunet, s.r.o
24.90 €
1061402866 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
885.28 €
7410525579 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
6767634328 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.76 €
0306 Hračky a učebné pomôcky MŠ SB WOOD, s.r.o
13.00 €
0020142680 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
7409562871 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
10614002374 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
290.88 €
1061402416 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1125.29 €
6766690026 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.77 €
140100062 toner Roman Čonka
144.00 €
2141128588 autorská odmena SOZA
24.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
140100128 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
21.00 €
7500049 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
241.71 €
0114108225 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
470.64 €
140134 montáž internetu MŠ DKNET, s.r.o.
80.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
35.61 €
0020142434 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
7408602920 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
1061402248 vypracovanie POH Brantner Gemer s.r.o
151.00 €
1061402247 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
858.11 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
1061401962 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1117.72 €
1405375800 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
19.98 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
38.83 €
7500048 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
39.28 €
7164842309 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
90.00 €
7164842335 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
98.00 €
1765746608 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
7407635803 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
15.97 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3700.00 €
1764770015 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
7288090889 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
43.00 €
7288090913 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
47.00 €
214013 asfaltovacie práce v obci Megatron Best s.r.o.
500.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.96 €
7406667026 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
1061401642 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
805.63 €
0020142146 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
8763624914 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.47 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
7268112684 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
43.00 €
7268112706 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
47.00 €
6811943659 poistka Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
269.66 €
2014078 oprava EZS SPIN CHARLIE, Ing. Karol Csúz
44.90 €
2142203110 tlačivá pre MŠ Ševt a.s.
6.16 €
33/14/BCT OPP skúš.prevb. ČOV BioCompacT spol. s.r.o.
768.00 €
1061401360 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
874.81 €
0114069049 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
625.14 €
140100105 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
37.60 €
7500047 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
356.76 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.48 €
7405681494 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
420614 FA za kuka nádoby FiMa
132.00 €
20512014 vypracovanie posudkov Ekmed s.r.o.
31.86 €
7303018265 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
7303018236 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
47.00 €
7500046 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
259.32 €
140100088 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
23.50 €
0022014 úprava MK Ekomont s.r.o.
2044.50 €
89937458 Publikácia Poradca Poradca s.r.o.
6.50 €
37662614236 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
214010 asfaltovacie práce v obci Megatron Best s.r.o.
1500.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
37.49 €
VF 140055 montáž a el. mat. Podnik služieb a výroby
125.62 €
7404703218 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
1061401080 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
829.63 €
140100065 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
18.80 €
7500045 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
241.48 €
7307984437 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
111.00 €
7307984465 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
121.00 €
3761607969 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
1061400787 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1008.44 €
0020141793 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
0020141901 Služby inšt. progr. keo KEO, s.r.o.
105.89 €
214003 asfaltovacie práce v obci Megatron Best s.r.o.
5160.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
39.76 €
7403703325 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
10140080 ter.úpr. s buldozérom v obci EX TRANS, s.r.o.
1196.52 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
7273018779 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
316.00 €
7273018750 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
289.00 €
022014 Zimná údržba ciest/odhŕňanie snehu/ S H R, Molnár Zoltán
79.20 €
140100045 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
42.30 €
3760607173 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
46.69 €
7500044 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
274.14 €
99752099 Publikácia Poradca Poradca s.r.o.
33.00 €
0114034438 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
625.14 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
0020141326 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
1404420 Verejný prenos zvuk.záznamov Slovgram
33.50 €
7402711093 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
00201441054 KEO WIN KEO, s.r.o.
59.88 €
1061400520 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
768.70 €
140100026 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
28.20 €
7500043 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
181.51 €
7277991910 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
528.00 €
7277991931 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
577.00 €
6759613711 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
35.22 €
1061400255 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1088.67 €
0020140808 Práca za vyk.služby KEO, s.r.o.
171.00 €
0020140694 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
7401640838 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
15.76 €
140100011 tlačiareň Roman Čonka
105.60 €
140100012 toner Roman Čonka
144.50 €
5758623064 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.98 €
2141102075 Verejný prenos zvuk.záznamov SOZA
14.28 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3598.00 €
7272972698 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
560.00 €
7272972727 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
612.00 €
0020140430 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
20120928 platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
144.00 €
7500042 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
295.52 €
140100005 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
25.85 €
0114015711 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
312.54 €
1736686700 Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2013 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
79.63 €
5041304754 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
14.21 €
5041304754 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
14.21 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.59 €
1061303553 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
819.57 €
140002021 doprava tuzemská Slovenská autobusová doprava, a.s.
340.00 €
0020140169 aktualizácia programu KEO 1/2014 KEO, s.r.o.
13.50 €
7242972536 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
578.00 €
7242972565 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
632.00 €
2757641679 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.53 €
7400484053 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
35.72 €
94/13BCT odborno technická pomoc ČOV BioCompacT spol. s.r.o.
384.00 €
20131846 montáž kamery Patrol & Guard s.r.o.
311.78 €
130100199 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
25.85 €
7500041 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
199.09 €
7313225232 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
201300155 Vykonanie auditu účtovnej závierky D.E.A. AUDIT s.r.o.
468.00 €
1061303087 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
858.38 €
20130271 SPČ Mesto Lučenec
29.60 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
7500040 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
233.82 €
130100185 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
28.20 €
7277922520 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
543.00 €
7277922549 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
593.00 €
5756663459 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
46.06 €
5756663459 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
46.06 €
7312002863 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
1061302935 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
878.23 €
0020133425 Ročný udržiavací poplatok programu KEO na rok 2014 KEO, s.r.o.
227.05 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.85 €
496/293 kontrola has.prístr. NOVHAS
12.00 €
017 oprava vedenia ob.rozhlasu Štefan Kaššai
30.00 €
20130211 SPČ Mesto Lučenec
29.60 €
1042000422 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
405.68 €
7257921342 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
503.00 €
7257921313 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
461.00 €
0252013 kanalizačné prípojky OU a MŠ Ekomont s.r.o.
1236.00 €
0242013 úprava MK Ekomont s.r.o.
800.27 €
7500039 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
234.69 €
130100164 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
18.80 €
0755687194 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
46.21 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
7401183461 nedočerp. z.p. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
22.85 €
1061302464 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1474.99 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
7310807776 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.82 €
7500038 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
312.75 €
130100146 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
35.25 €
2754704887 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
45.18 €
015 oprava rozhlasu Štefan Kaššai
55.00 €
0020132898 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
7309613889 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
1061302325 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
957.18 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
39.17 €
7232892229 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
7232892200 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
121.00 €
9753748634 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
45.29 €
3104 poštové poukazy FVCC - RS
87.00 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
2013000001 Prenájom skladových priestorov II.etapa Obec Panické Dravce
10180.00 €
2013089 Preprava osôb Jozef Jackuliak
340.00 €
0413082728 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
19.98 €
1032002121 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
467.48 €
1061302054 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1269.85 €
7308419562 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.13 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
37.74 €
2132205892 tlačivá pre MŠ Ševt a.s.
10.64 €
7272834828 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
58.00 €
7272834853 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
49.00 €
0020132394 RO P KEO Win KEO, s.r.o.
54.90 €
5752791174 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3908.00 €
1032001887 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
312.98 €
1061301723 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
922.26 €
0020132203 aktualizácia programu KEO 8/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
7307266566 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.81 €
1751879723 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
49.52 €
7184494338 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
58.00 €
7184494360 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
49.00 €
130100116 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
25.85 €
7500037 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
218.98 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
44.04 €
1061301260 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
927.42 €
20130862 oprava kamery Patrol & Guard s.r.o.
41.88 €
7306108768 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
22.60 €
142013 odchyt túlavých zvierat Regionálne centrum Slobody zvierat
34.00 €
130100096 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
21.15 €
7500036 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
214.02 €
7287775162 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
7287775191 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
53.00 €
8750864220 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
46.09 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
1/2013 Tlmočenie a preklad počas trvania projektu SK-HU Milvus
600.00 €
05/2013 Externe služby projektového manažmentu v rámci projektu " Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach Pro Kalondiensis
1088.00 €
0182013 Pamätná tabuľa KEART Kobol Emil
696.00 €
2013/00057 Vykonanie auditu projektu ČOV a kanalizácia D.E.A. AUDIT s.r.o.
3278.00 €
20130011 Fa za výkon autorského dozoru ČOV a kanalizácia Hydroeco s.r.o.
1800.00 €
17/05/2013 Technická pomoc pri výkone IČ na stavbe P.D. kanalizácia a ČOV Proxima
2700.00 €
1061300948 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
915.85 €
0020131994 Práca za vyk.služby KEO, s.r.o.
27.30 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.47 €
7304957160 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
0749901147 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
7.15 €
7272766279 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
150.00 €
7272766307 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
127.00 €
2013041 Fa za montáž zar.el. systému v objekte ČOV SPIN CHARLIE, Ing. Karol Csúz
1714.29 €
1035002906 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
374.78 €
130100068 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
35.25 €
201319574 Eset NOD 32 Antivírus- aktualizácia ESET, spol. s.r.o.
55.37 €
7500035 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
205.10 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
41.02 €
7303826009 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
130089 výmena dverovej prevodovky Plast-Mont, s.r.o.
60.00 €
0020131874 aktualizácia programu KEO 7/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
1305916 Verejný prenos zvuk.záznamov Slovgram
33.50 €
1061300719 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1111.77 €
1032001302 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
312.98 €
7287729510 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
330.00 €
7287729481 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
391.00 €
7748914217 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
77.46 €
99750118 Záloha za ročné predplatné VS 2013 Poradca s.r.o.
69.60 €
130100059 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
18.80 €
062013 Zimná údržba ciest/odhŕňanie snehu/ S H R, Molnár Zoltán
192.00 €
7500034 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
194.14 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
022013 externe služby projektového manažmentu v rámci projektu " Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach Pro Kalondiensis
2176.00 €
08032013 Technická pomoc pri výkone IČ na stavbe P.D. kanalizácia a ČOV Proxima
1800.00 €
1061300472 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
827.40 €
7302704966 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
32.58 €
0020131536 aktualizácia programu KEO 6/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
2013053 Kanalizácie, vodovody a ČOV COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
243888.26 €
0020131299 aktualizácia programu KEO 5/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
2013036 Detské vesty pre MŠ Eurodetektor Slovakia, s.r.o.
12.00 €
032013 Zimná údržba ciest S H R, Molnár Zoltán
1056.00 €
130100031 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
27.26 €
7500033 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
179.82 €
2012089 Vlajky SR Marek Hric
40.00 €
0020131041 aktualizácia programu KEO 4/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
2747934293 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
74.03 €
7252739162 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
602.00 €
7252739141 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
714.00 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
7301566090 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
43.30 €
1061300251 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1110.43 €
0020130864 Práca za vyk.sl. RZ KEO, s.r.o.
58.98 €
3322013 Zasklenie okien na DS Jozef Štefanides, Sklenárstvo
23.14 €
2013009 Fa za montáž zar.el. systému v objekte MŠ SPIN CHARLIE, Ing. Karol Csúz
1199.77 €
7292676747 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
639.00 €
7292676718 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
758.00 €
1746951151 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
72.34 €
130100008 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
23.50 €
0020130758 aktualizácia programu KEO 3/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
7500032 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
211.67 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3908.00 €
1032000918 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
312.98 €
2131101531 Fa za autorskú odm. za licenciu na verejné použ. hudobn.diel. SOZA
14.28 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
7415729167 SPP nedoplatok MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
383.66 €
7415729168 SPP nedoplatok obec Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
384.81 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
39.17 €
5041202327 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
11.30 €
1335100026 Inzercia My NN Petit Press, a.s. Divízia Týždenníkov, o.z.
52.80 €
7300432820 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
23.09 €
0020130440 aktualizácia programu KEO 2/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
0020130161 aktualizácia programu KEO 1/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
12002839976 Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
79.63 €
1061203493 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
902.67 €
2178021598 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
32.58 €
7262697116 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
782.00 €
7262697125 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
660.00 €
9745973266 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
72.54 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
7212814870 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
39.94 €
7500031 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
161.43 €
120100206 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
14.10 €
1061203128 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
938.77 €
86079346 Publikácia Poradca Poradca s.r.o.
4.58 €
5204005021 Elektrika nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s.
1848.51 €
002123215 Ročný udržiavací poplatok programu KEO na rok 2013 KEO, s.r.o.
211.36 €
220120889 Hračky a učebné pomôcky MŠ Baribal s.r.o.
70.90 €
2120228 Prenájom časť cesty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
1406.42 €
2012000007 Prenájom časť cesty Obec Panické Dravce
1406.42 €
131310830 Mikroskop MŠ Stiefel Eurocart s.r.o.
49.40 €
121610 Učebné pomôcky Pro Solutions, s.r.o.
34.10 €
121609 Knnihy učebné pomôcky MŠ Pro Solutions, s.r.o.
38.95 €
7500030 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
190.33 €
120100190 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
30.55 €
7247662654 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
619.00 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
7247662625 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
734.00 €
0744994740 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
72.34 €
2120223 Vypracovanie nájomnej zmluvy ČOV a kanalizácia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
59.52 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3629.00 €
07012012 Vykonanie archeologického výskumu - Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach Novohradské múzeum a galéria
760.00 €
34/11/2012 Technická pomoc pri výkone IČ na stavbe P.D. kanalizácia a ČOV Proxima
1500.00 €
2012288 Kanalizácie, vodovody a ČOV COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
501870.77 €
2174475791 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
32.58 €
2012000004 Prenájom skladových priestorov Obec Panické Dravce
12800.00 €
1061202839 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
973.90 €
7211724437 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
12.02 €
112012 externe služby projektového manažmentu v rámci projektu " Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach Pro Kalondiensis
2856.00 €
4743993597 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
72.34 €
7297606564 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
525.00 €
7297606544 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
623.00 €
7500029 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
276.48 €
120100165 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
49.35 €
1032000416 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
467.48 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
7443119920 Nedoplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
547.26 €
1061202534 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
831.02 €
7210661948 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
11.18 €
2170919391 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
49.57 €
20120928 opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
96.00 €
3743005565 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
74.15 €
1061202246 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1477.03 €
7500028 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
241.19 €
120100137 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
28.00 €
1002012 Oprava plynového kotla v MŠ Plyn MB, sro
70.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
37.96 €
7209715244 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
12.38 €
0412090223 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
19.98 €
2012181 FA za práce vykonané na stavbe, kanalizácie,vodovody,ČOV COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
2109.95 €
1061202065 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
317.53 €
2012085 Preprava osôb Jozef Jackuliak
293.00 €
2742017971 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
74.75 €
7134309955 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
125.00 €
7134309984 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
87.00 €
2052012 Platba za notárske úkony Notársky úrad, JUDr. Marián Jurina
29.52 €
2042012 Platba za notárske úkony Notársky úrad, JUDr. Marián Jurina
29.52 €
2032012 Platba za notárske úkony Notársky úrad, JUDr. Marián Jurina
29.52 €
1032000030 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
467.48 €
20120928 opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
96.00 €
120100114 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
24.75 €
7208574777 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
8.50 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
37.01 €
1061201921 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
585.46 €
7174222592 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
7174222617 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
42.00 €
6741017999 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
85.54 €
2012021 Výroba stojiska Vladimír Krahulec - KRAMAR
264.00 €
7207508802 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
8.50 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
96.00 €
20120928 opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
72012 externe služby projektového manažmentu v rámci projektu " Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach Pro Kalondiensis
2856.00 €
12062012 Technická pomoc pri výkone IČ na stavbe P.D. kanalizácia a ČOV Proxima
4800.00 €
1061201629 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
801.99 €
0020122241 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.42 €
4441932020 pripojenie zariadenia do DS Stredoslovenská energetika, a.s.
331.48 €
2122205546 tlačivá pre MŠ Ševt a.s.
7.42 €
08 oprava vedenia ob.rozhlasu Štefan Kaššai
97.93 €
7500027 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
220.59 €
120098081 Prepravné v zmysle zmluvy č. 3/PR/97 Slovenská autobusová doprava, a.s.
50.58 €
9740031811 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
97.44 €
7307489023 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
7307489036 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
42.00 €
12928 zriadenie webovej aplikácie webex media, s.r.o.
120.00 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
96.00 €
20120928 mesačná platba za doménu webstránky webex media, s.r.o.
12.00 €
1022001849 stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
444.31 €
7206444134 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
8.50 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
32.58 €
120903 Zmena registrátora domeny webex media, s.r.o.
8.40 €
7232522325 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
7232522354 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
45.00 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3509.00 €
120080081 Prepravné v zmysle zmluvy č. 3/PR/97 Slovenská autobusová doprava, a.s.
50.58 €
2739037050 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
82.57 €
0000310505 Bask.doska kompl. s obručou OSTPOL Lučenec s.r.o.
317.46 €
12366005221 Inzercia My NN Petit Press, a.s. Divízia Týždenníkov, o.z.
13.00 €
1061201298 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
917.87 €
120100093 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
38.25 €
7500026 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
160.22 €

Objednávky za rok 2012

pdf objednávka webovej stránky

Objednávky za rok 2011

pdf objednávka na kukanádoby
pdf vypracovanie koncoroč. uzávierky
pdf zmena projektu obj.zrušená
pdf kamenné drvivo
pdf projekt HUSK PC, office, tlačiareň
pdf projekt HUSK fotoaparát
pdf projekt HUSK informačná tabuľa
pdf projekt HUSK občerst. úvodná konf.
pdf projekt HUSK ozvučenie a prev.tlm.apar. na UK
pdf projekt HUSK tlmočenie na UK
pdf štrkopiesok
pdf iris MSN