Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

(251.12 kb)
(251.14 kb)
(251.13 kb)

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0118700474 Spracovanie vrátených nespotrebovaných jed.kupónov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
-149.00 €
1736686700 poplatok za vedenie účtu cenných papierov za rok 2017 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
432.00 €
2106931801 T-com služ.mobil -jan.2018 Slovak Telekom, a.s.
19.00 €
2427128237, 2427190503, 2427193618 Orange služ.mobil -jan.2018 Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
2017182605 Laboratórne rozbory ČOV -dec.2017 ALS SK s.r.o
51.79 €
180070 Výmena rezacieho zariadenia kalového čerpadla GRUNDFOS Praktikpump
398.16 €
1037012018 Inštalácia RISSAM,materiál Ing.Alexander Tódor - Qick service
172.08 €
2181101355 autorská odmena SOZA (obec.rozhlas) SOZA
14.28 €
5220014788 Kombinovaný šporák BEKO NAY a.s.
339.00 €
180100007 Potraviny MŠ-ŠJ-Pakran Pakran Pavel Krpčiar
15.30 €
7500086 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-01/2018 CBA s.r.o
189.68 €
2018000296 Aktualizácia KEO-Win,Mzdy 2018/2 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
13.50 €
2018000195 Licencia pre rok 2018 KEO-Mzdy KEO, s.r.o.
56.52 €
2181101356 autorská odmena SOZA (OcU,MŠ) SOZA
24.00 €
M9/2018 Vypracovanie lekárskeho posudku Ekmed s.r.o.
15.93 €
1061703769 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu dec.2017 Brantner Gemer s.r.o
518.68 €
18021 Mesačné platby za internet MŠ -rok 2018 DKNET, s.r.o.
120.00 €
1061703768 Zber a odvoz BRO-MŠ dec.2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
7249029490 opak.dodávka zem.plynu jan..2018 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
478.00 €
7249029468 opakovaná dodávka zem.plynu KD jan.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
209.00 €
180109 Platba za doménu webstránky rok 2018 wbx, s.r.o
144.00 €
9180054621 Vyúčtovacia faktúra za elektr. ČS-kanal. za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1487.82 €
9180038692 Vyúčtovacia faktúra za elektr. ČOV za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
247.07 €
9180044038 Vyúčtovacia faktúra za elektr.ver.osv.Osada za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
425.12 €
9180038982 Vyúčtovacia faktúra za elektr. ver.osv.obec za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
53.52 €
9180043138 Vyúčtovacia faktúra za elektr. MŠ za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
-86.26 €
91800043246 Vyúčtovacia faktúra za elektr. garáže za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
61.02 €
9180043257 Vyúčtovacia faktúra za elektr. dom smútku za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
26.36 €
9180041866 Vyúčtovacia faktúra za elektr. KD za 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
98.34 €
5041702572 Finančný spravodajca, ročník 2017 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
7.45 €
16022018 Lučenec Školenie Regionálne vzdelávacie centrum ( RS)
17.00 €
18012018 /RS/ Školenie Regionálne vzdelávacie centrum ( RS)
17.00 €
3106011488 T-com služ.mobil- nov.2017 Slovak Telekom, a.s.
16.99 €
1061703432 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za nov.2017 Brantner Gemer s.r.o
705.77 €
1061703431 Zber a odvoz BRO nov.2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
60K/2017 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV dec.2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
7500085 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-dec.2017 CBA s.r.o
113.95 €
170100140 Potraviny ŠJ-MŠ dec.2017 Pakran Pavel Krpčiar
10.35 €
2422686480, 2422748913, 2422752030 Orange služ.mobil -dec.2018 Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
24/2017 Služby teleskopickým nakladačom Osa Peter
240.00 €
8200113916 Služby pev.siete a internet T-Com dec.2017 Slovak Telekom, a.s.
57.44 €
020118 Plast.nádoba 120 lit. FiMa
220.08 €
10 Montáž a demontáž vianoč.osvetlenia Látka Vladislav
208.00 €
01/01/2018 Stavebné práce-chodník ozdobný Proxima
721.90 €
18zf0022 Platba za doménu webhosting rok 2018 wbx, s.r.o
144.00 €
118007540 Jedálny kupón LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1135.51 €
20180539 Systémová podpora URBIS(1.1.2018-31.3.2018) MADE spol.s r.o.
140.00 €
173185 Doplnkové služby 2017 web-stránka wbx, s.r.o
18.00 €
1005012018 Oprava a nastavenie internetu Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
99471107 Predplatné mesačníka PaM 2018 Poradca s.r.o.
68.00 €
7500084 Potraviny CBA pre MŠ-ŠJ nov. 2017 CBA s.r.o
270.45 €
170100125 Potraviny -Pakran pre ŠJ-nov.2017 Pakran Pavel Krpčiar
23.52 €
7500082 Mikulášske balíčky CBA s.r.o
309.72 €
170100276 Kamenivo fr 4/8 Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
151.74 €
2418246579, 2418309671, 2418312790 Orange služ.mobil -nov..2017 Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
2017182084 Laboratórne rozbory ČOV -nov.2017 ALS SK s.r.o
67.73 €
170100272 Kamenivo fr 8/16 Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
148.50 €
90457996 Predplatné mesačníka PaM 2017 Poradca s.r.o.
66.00 €
201700177 Audítorská činnosť 2.etapa 2016 D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
67/2017 Poradenstvo a vypracovanie ŽoNFP Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu
100.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku dec 2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
6104751125 T-com pev.linka a internet -nov.2017 Slovak Telekom, a.s.
48.88 €
7303856203 opakovaná dodávka zem.plynu KD dec.2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
391.00 €
7303856181 opak.dodávka zem.plynu dec..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
181311395 Učebné pomôcky MŠ Stiefel eurocart s.r.o
155.00 €
2017001885 Aktualizácia KEO 2015/08 KEO, s.r.o.
13.50 €
54K/2017 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV 11/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
20173756 Prevod údajov MADE spol.s r.o.
250.00 €
171400470 Tonery do tlačiarne Patrik Pánik
47.80 €
1061703113 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za okt.2017 Brantner Gemer s.r.o
764.88 €
1061703112 Zber a odvoz BRKO okt.2017 Brantner Gemer s.r.o
15.38 €
7104091547 T-com služ.mobil okt.2017 Slovak Telekom, a.s.
17.80 €
20170244 Dodanie a montáž detského ihriska DELIVER DOORS, s.r.o
5419.60 €
20170018 Zhotovenie diela: Revitalizácia verej.priestranstiev PERFECT GARDEN s.r.o
5260.03 €
170100116 Potraviny MŠ-ŠJ 10/17 Pakra Pakran Pavel Krpčiar
16.20 €
7500081 Potraviny MŠ-ŠJ okt.2017 CBA s.r.o
292.88 €
1061702874 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu okt.2017 Brantner Gemer s.r.o
130.31 €
2413814680, 2413877058, 2413880553 Orange služ.mobil -okt..2017 Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
7102863863 T-com pev.linka a internet -okt.2017 Slovak Telekom, a.s.
47.46 €
1251112017 Fotovalec Samsung R116, vzdialená správa PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
46.08 €
7288893645 opakovaná dodávka zem.plynu KD 11/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7288893667 opak.dodávka zem.plynu nov..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
332.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 11/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
1244112017 Toner Samsung D116L Ing.Alexander Tódor - Qick service
37.68 €
20170926 KC pre pečať v HSM(elDAS) 4 ročný Disig, a.s.
103.20 €
1232112017 Zdroj EVOLVEO 450 ATX, oprava PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
72.00 €
VF17116 Dodanie jedál na akciu dňa 22.10.2017 Marian Bálint
210.00 €
20170019 Záhradnícky substrát PERFECT GARDEN s.r.o
86.10 €
2017090 Zemné práce strojmi-úprava dažď.rygolov Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
240.00 €
M57/2017 Vypracovanie lekárskeho posudku MUDr.Martina Kristiánová
15.93 €
OF20170420 Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie parc.E825 SVOMA s.r.o
9290.45 €
2017/506 Kontrola hasiacich prístrojov NOVHAS
16.20 €
20170181 Posudková činnosť Mesto Lučenec
29.60 €
912017 Servisné práce vykurovacích telies KARMA Rúr Gas, Dóža Štefan
37.20 €
306 Vianočné svietidlá EDISON SK s.r.o
853.02 €
0417100101 Finančný spravodajca, ročník 2018 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
26.40 €
6102217623 T-com služ.mobil - sept.2017 Slovak Telekom, a.s.
21.79 €
1061702786 Zber a odvoz BRKO sept.2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061702785 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za sept.2017 Brantner Gemer s.r.o
549.13 €
2017001152 Aktualizácia KEO WIN- júl 2017 KEO, s.r.o.
13.50 €
3419691678 T-com služ.mobil sept.2017 Slovak Telekom, a.s.
21.36 €
1208102017 Oprava PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
17kdi00631 Ročná kontrola bezpečnosti detsk.ihriska MŠ EKOTEC spol.s r.o.
204.00 €
170100098 Potraviny MŠ-ŠJ sept. 2017 Pakran Pavel Krpčiar
20.25 €
2017181594 Laboratórne rozbory ČOV -sept.2017 ALS SK s.r.o
51.79 €
48 Montáž obecného rozhlasu (Margóč. osada) Látka Vladislav
361.80 €
08/2017 Aktualizácia položkového rozpočtu "Zníženie energ.náročn.KD" Ing.Norbert Vass V&V PROJEKT
70.00 €
11 Altánok 4m, montáž DOORSTONE s.r.o
1891.00 €
7500080 Potraviny MŠ-ŠJ sept.2017 CBA s.r.o
277.67 €
20173489 Systémová podpora URBIS IV.Q.2017 MADE spol.s r.o.
140.00 €
7308801414 opak.dodávka zem.plynu okt..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7308801436 opak.dodávka zem.plynu okt..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
201.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku -okt..2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
2409374304, 2409437459, 2409440580 Orange služ.mobil -sept.2017 Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
7101000067 T-com pev.linka a internet -sept.2017 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
44K/2017 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV sept.2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061702466 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu aug.2017 Brantner Gemer s.r.o
557.77 €
1061702465 Nájom nádoby na BRO Brantner Gemer s.r.o
3.00 €
08/2017 Kultúrne vystúpenie hudobno-spevácka skupina HALIČAN
200.00 €
201709 Gravírovacie práce a potlač tričiek Ing.Peter Gášpár
50.00 €
2172208923 Tlačivá pre MŠ Ševt a.s.
9.02 €
39K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -08/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2799592226 T-com pev.linka a internet 08/2017 Slovak Telekom, a.s.
47.60 €
1193092017 Program Office Slovak 2016 + inštalácia Ing.Alexander Tódor - Qick service
268.00 €
3418730253 T-com služ.mobil aug.2017 Slovak Telekom, a.s.
23.99 €
1/2017 Organiz.-technické zabezpeč. kultúrn.podujatia Milvus
170.00 €
201701 Pokládka a špárovanie prír.kameňa Miroslav Marek
280.00 €
240496242, 2405009194, 2405011692 Orange služ.mobil 09/17 Orange Slovensko,a.s.
33.55 €
015 Oprava reproduktorov obec.rozhlasu Štefan Kaššai
45.00 €
1700150993 vápno Stavebniny DEK s.r.o.
6.65 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 09/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
7298812683 opak.dodávka zem.plynu sept...2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7298812705 opakovaná dodávka zem.plynu MŠ sept.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
1191092017 Dodanie a inštalácia Windows Home 10 Ing.Alexander Tódor - Qick service
317.28 €
01028/2017 Reklamné predmety Olymp- Jozef Smrhola
165.48 €
117072481 Jedálny kupón LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
2206.20 €
170625 Výroba želez.stľpov OSTPOL Lučenec s.r.o.
216.38 €
2400527917, 2400591905, 2400595154 Orange služ.mobil júl 2017 Orange Slovensko,a.s.
33.31 €
1700123241 Weber extraflex Stavebniny DEK s.r.o.
68.40 €
34K/2017 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV jul 2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2017181168 Laboratórne rozbory ČOV jul 2017 ALS SK s.r.o
67.73 €
7798971475 T-com pev.linka a internet 07/2017 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
1700131274 Plastifikátor betónu Stavebniny DEK s.r.o.
21.23 €
1700128707 Weber extraflex Stavebniny DEK s.r.o.
17.42 €
1700136914 Calmit spezikalk-vápno Stavebniny DEK s.r.o.
6.84 €
20170393 Nožnicový stan POLOPROFI 3x6m Patrik Chovanec
275.40 €
7303774052 opak.dodávka zem.plynu aug..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7303774073 opak.dodávka zem.plynu aug.2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 07/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
1175082017 Údržba PC, nastavenie antivírus (MŠ) Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
1061702152 Nájom nádoby na BRO Brantner Gemer s.r.o
3.00 €
1061702121 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 07/2017 Brantner Gemer s.r.o
594.62 €
170335021 Zájazd-doprava Slovenská autobusová doprava, a.s.
390.00 €
20170646 Andezit dlažba KAMENTA Zdenko Ducký
290.60 €
1700123241 lepidlo weber extraflex Stavebniny DEK s.r.o.
68.40 €
3417769947 T-com služ.mobil jun 2017 Slovak Telekom, a.s.
23.99 €
170242 Set pivný DORTMUND REVITAL-SK s.r.o
850.00 €
2017000968 aktualizácia KEO 6/2017 KEO, s.r.o.
13.50 €
170625 Výroba oceľových stožiarov OSTPOL Lučenec s.r.o.
216.38 €
1061701847 prenájom nádoby BRO juún 2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061701846 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 06/2017 Brantner Gemer s.r.o
510.84 €
3797985129 T-com pev.linka a internet jun 2017 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
7194007646 opak.dodávka zem.plynu júl.2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31.00 €
7194007625 opakovaná dodávka zem.plynu KD jul 2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 06/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
20172639 Systémová podpora URBIS III.Q.2017 MADE spol.s r.o.
140.00 €
28K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -06/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
3416790074 T-com služ.mobil 5/17 Slovak Telekom, a.s.
23.99 €
106170516 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu máj 2017 Brantner Gemer s.r.o
833.71 €
106170517 Zber a odvoz BRKO 05/2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
2396237257, 2396169855, 2396233632 služ.mobil Orange jun 2017 Orange Slovensko,a.s.
34.87 €
170100081 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran jun 2017 Pakran Pavel Krpčiar
22.50 €
7500079 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-06/2017 CBA s.r.o
408.27 €
0900901429-2 Telco PH 895-predaj Slovak Telekom, a.s.
3.90 €
1700082635 Stavebný materiál Stavebniny DEK s.r.o.
14.96 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 06/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
6300046503 opak.dodávka zem.plynu jún..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
34.00 €
7313700932 opakovaná dodávka zem.plynu KD 06/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
5021709395 Poradca podnikateľa - predplatné 2018 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
65.74 €
171490 Platba za doménu webhosting rok 2017 wbx, s.r.o
144.00 €
1129062017 Inštalacia e-mail klienta Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
20170854 Dodávka a montáž kamery Patrol & Guard s.r.o.
372.00 €
23K/2017 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV 05/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
P20117015 Vlajky SR a EU Gajdoš Gabriel REPREZENT
78.10 €
2017180566 Laboratórne rozbory ČOV 06/17 MIKROLAB s.r.o
51.79 €
8797003532 T-com pev.linka a internet 05/2017 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
2391821894, 2391887207, 2391890459 Orange služ.mobil 06/17 Orange Slovensko,a.s.
35.16 €
FS17083 Deratizačné práce Bábolna Bio Slovensko s.r.o
60.00 €
3415822239 T-com služ.mobil máj 2017 Slovak Telekom, a.s.
23.99 €
2017048 Piesok+doprava Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
68.40 €
1111052017 Office 2016 Slovak+inštalácia Ing.Alexander Tódor - Qick service
268.00 €
3796026209 Služby pev.siete a internet T-Com máj.2017 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
177220073 Dovoz očkov.kalu ČOV StVPS, a.s.
72.10 €
201724191 Eset NOD32 Antivírus ESET, spol. s.r.o.
83.69 €
171312853 Výučbové CD pre MŠ Stiefel Eurocart s.r.o.
50.00 €
18K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -04/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
171173 Dopracovanie WEB-stránky wbx, s.r.o
54.00 €
1061701265 Zber a odvoz BRKO 04/2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061701264 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 04/2017 Brantner Gemer s.r.o
560.27 €
2017014 Dodávka prírodného kameňa DZ Bazalt s.r.o
468.00 €
2017000794 Aktualizácia KEO 5/2017 KEO, s.r.o.
13.50 €
2387421672, 2387487277, 2387490283 Orange služ.mobil 05/17 Orange Slovensko,a.s.
34.60 €
170100054 Potraviny Pakran MŠ-ŠJ apríl 2017 Pakran Pavel Krpčiar
18.45 €
7500077 Potraviny CBA MŠ-ŠJ apríl 2017 CBA s.r.o
267.71 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 05/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
7238898229 opak.dodávka zem.plynu máj..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7238898251 opak.dodávka zem.plynu máj..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
80.00 €
201700062 Audítorská činnosť 1.etapa 2016 D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 04/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
6300046503 opak.dodávka zem.plynu apr..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
209.00 €
6300044693 opak.dodávka zem.plynu apr..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
2017089 Informačná brožúra W6 UMP s.r.o
39.00 €
2017030 Drvený kameň DK 0-22 Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
90.00 €
140417 Dodávka plast.120 l nádob na komun.odpad FiMa
220.08 €
4795050392 T-com pev.linka a internet 04/2017 Slovak Telekom, a.s.
47.36 €
20171662 Systémová podpora URBIS(1.4.2017-30.6.2017) MADE spol.s r.o.
140.00 €
21 Oprava ver.osvetlenia Látka Vladislav
69.00 €
13K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -03/2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
920170256 Pretláčanie dažďovej kanalizácie SPOOL a.s
54.79 €
1061700800 Odvoz a uskladnenie odpadu z VOK za mes. 03/2017 Brantner Gemer s.r.o
297.83 €
1061700802 Zber a odvoz BRKO 03/2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061700801 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 03/2017 Brantner Gemer s.r.o
546.15 €
3414856366 T-Com služ.mobil 4/17 Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
3413888182 T-com pev.linka a internet 03/2017 Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
1064032017 Toner Samsung, inštalácia PC, nastavenie NB Ing.Alexander Tódor - Qick service
85.68 €
2172202791 Tlačivá do MŠ Ševt a.s.
6.10 €
2383010348, 2383075005, 238079263 Orange služ.mobil 03/17 Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
10170001 Výroba ochrannej konštrukcie JOP STAV spol s.r.o
1750.00 €
201170581 Laboratórne rozbory ČOV 03/17 MIKROLAB s.r.o
67.73 €
02/2017 Zimná údržba ciest SHR Molnár Zoltán
475.20 €
75000076 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-03/2017 CBA s.r.o
333.83 €
170100036 Potraviny MŠ-ŠJ 03/17 Pakran Pakran Pavel Krpčiar
22.95 €
6300046503 opak.dodávka zem.plynu mar..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
381.00 €
6300044693 opak.dodávka zem.plynu mar.2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 03/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
20117025 piesok Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
64.80 €
5794080166 T-com pev.linka a internet feb.2017 Slovak Telekom, a.s.
48.01 €
220170092 Nábytok MŠ Baribal s.r.o.
846.00 €
FA201710063 Svietidlo LUCIDE Starlux s.r.o
249.95 €
1700458 Slovgram-ver.rozhlas 2017 Slovgram
38.50 €
1704253 Slovgram-ver.rozhlas Slovgram
5.00 €
1061700435 Zber a odvoz BRO 02/2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
8K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -feb.2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061700434 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 02/2017 Brantner Gemer s.r.o
539.87 €
09/2017 Výrub a orez drevín Michal Sroka
1150.00 €
2378608860 Orange služ.mobil 02/17 Orange Slovensko,a.s.
34.66 €
75000075 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-feb..2017 CBA s.r.o
270.85 €
6001751038 Poplatok za vypracovanie správy Všeobecná úverová banka, a.s.
59.76 €
170100021 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
26.10 €
1/17/00408 Vložka filtračná do dúchadla ČOV KUBÍČEK VHS s.r.o
29.77 €
177320016 Rozbor pitnej vody MŠ StVPS, a.s.
28.34 €
3412912484 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
3K/2017 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -jan.2017 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2017000680 Aktualizácia KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
1061700279 Zber a odvoz komun.odpadu 01/2017 Brantner Gemer s.r.o
531.43 €
1061700280 Zber a odvoz BRO 01/2017 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
02 Oprava obec.rozhlasu Štefan Kaššai
60.00 €
7258760794 opak.dodávka zem.plynu feb..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
404.00 €
7258760769 opak.dodávka zem.plynu feb.2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 02/2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
1049.00 €
5793115843 T-com pev.linka a internet jan.2017 Slovak Telekom, a.s.
48.70 €
2017000295 Aktualizácia KEO 2017/02 KEO, s.r.o.
13.50 €
2374214176 služ.mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
34.92 €
1021012017 Nastavenie PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
2171101362 Poplatok SOZA-ver.rozhlas SOZA
14.28 €
2171101363 Poplatok SOZA (OcÚ+MŠ) SOZA
24.00 €
1022012017 Dodávka tlačiarne a inštalácia softwaru Ing.Alexander Tódor - Qick service
202.00 €
20170117 Laboratórne rozbory ČOV jan2017 MIKROLAB s.r.o
51.79 €
7500074 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-jan.2017 CBA s.r.o
290.94 €
170100010 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
28.80 €
1600143724 Vedenie účtu- cenne papiere Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
432.00 €
M59/2016 Vypracovanie lekárskeho posudku Ekmed s.r.o.
15.93 €
49K/2016 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -dec.2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
01 Oprava obec.rozhlasu Štefan Kaššai
50.00 €
11 Údržba ver.osvetlenia Látka Vladislav
93.20 €
3411934175 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
20.44 €
8792161967 T-com pev.linka a internet dec.2016 Slovak Telekom, a.s.
48.62 €
20170557 Systémová podpora URBIS(1.1.2017-31.3.2017) DEUS
140.00 €
5041604531 Finančný spravodajca, ročník 2016 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
13.67 €
2017000104 Aktualizácia KEO 2017/01 KEO, s.r.o.
13.50 €
7308621729 opak.dodávka zem.plynu jan..2017 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
172.00 €
7308621754 opak.dodávka zem.plynu jan..2017 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
417.00 €
1061603956 Zber a odvoz BRO 12/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061603955 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 12/2016 Brantner Gemer s.r.o
831.03 €
0117009705 Jedálny kupón LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1359.01 €
17023 Mesačné platby za internet MŠ DKNET, s.r.o.
120.00 €
20160248 Sociálno-posudková činnosť Mesto Lučenec
29.60 €
010117 Plast.nádoba 120 lit. FiMa
220.08 €
1002012017 Inštalácia URBIS Ing.Alexander Tódor - Qick service
48.00 €
41 Montáž vianoč.ozdôb dec.2016 Látka Vladislav
122.00 €
7610965685 T-com služ.mobildec.2016 Slovak Telekom, a.s.
20.09 €
2369830265,2369895946,2369899087 Orange služby dec.2016 Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
160100148 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran dec.2016 Pakran Pavel Krpčiar
11.25 €
7500073 Potraviny MŠ-ŠJ dec.2016 CBA s.r.o
204.83 €
201612002 Gravírovanie učebných pomôcok Ing.Peter Gášpár
56.03 €
24/2016 Služby teleskopickým nakladačom Osa Peter
540.00 €
20162949 Laboratórne rozbory ČOV dec.2016 MIKROLAB s.r.o
51.79 €
FSK1601033 Hračky do MŠ Zábavné učení s.r.o
70.76 €
2016002180 Ročná licencia KEO WIN 2017 KEO, s.r.o.
238.17 €
1061603478 Odvoz a uskladnenie BRO z MŠ za mes. 11/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061603477 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 11/2016 Brantner Gemer s.r.o
1133.08 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 11/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
7308562973 opak.dodávka zem.plynu nov..2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7308562998 opak.dodávka zem.plynu nov..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
496.00 €
160100130 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
30.15 €
7500072 Potraviny MŠ-ŠJ CBA s.r.o
348.99 €
7243743134 opak.dodávka zem.plynu dec..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
584.00 €
7243743109 opak.dodávka zem.plynu dec.2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 11/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
1609366 Poplatok SOZA-ver.rozhlas Slovgram
33.50 €
9791215064 T-com pev.linka a internet nov..2016 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
16102782 Kniha Novohrad z neba CBS vydavateľstvo
365.75 €
45K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV 11/2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061603251 Odvoz a uskladnenie BRO za mes. 10/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061603250 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 10/2016 Brantner Gemer s.r.o
836.56 €
20/2016/383 Práce s mechanizmom UDS Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
33.50 €
20162808 Laboratórne rozbory ČOV nov. MIKROLAB s.r.o
51.79 €
7610008077 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
20.50 €
2365456266,2365523240,2365526008 Orange služ.mobil 11/16 Orange Slovensko,a.s.
35.10 €
160100260 Štrkopiesok Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
144.00 €
7790280360 T-com pev.linka a internet okt.2016 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
40K/2016 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -okt.2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 10/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
6300044693 opak.dodávka zem.plynu okt.2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7308543414 opak.dodávka zem.plynu okt..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
300.00 €
0416100007 Finančný spravodajca, ročník 2017 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
26.40 €
0116112065 stravenky -nákup LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
620.20 €
2789345620 T-com pev.linka a internet sep.2016 Slovak Telekom, a.s.
47.32 €
1243102016 Nastavenie PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
M52/2016 Vypracovanie lekárskeho posudku Ekmed s.r.o.
15.93 €
15/2016 Vyhotovenie projekt.dokumentácie PROT-TARCH-ing.arch.Žofia TÓTHOVÁ
400.00 €
36K/2016 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -sept.2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061602921 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 09/2016 Brantner Gemer s.r.o
866.47 €
1061602922 Zber a odvoz BRO 09/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
2016001645 Aktualizácia KEO 2016/8 KEO, s.r.o.
13.50 €
20162433 Laboratórne rozbory ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
2016/339 tieňohry MŠ Elarin s.r.o
194.00 €
7609033045 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
2361079651 služ.mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
34.88 €
751016 Kuka nádoby 110, 120 lit. FiMa
120.02 €
7500070 Potraviny MŠ-ŠJ-CBA-sep.2016 CBA s.r.o
325.29 €
160100100 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
40.28 €
2162209424 Tlačivo-osobný spis dieťaťa MŠ Ševt a.s.
5.04 €
167220184 Výkon špec.dopravy a likv.kalu StVPS, a.s.
70.01 €
2356693531,2356760575,2356764220 služ.mobil Orange 09/2016 Orange Slovensko,a.s.
35.87 €
2016001449 Aktualizácia KEO 2016/07 KEO, s.r.o.
13.50 €
1617-1396 Predškolská výchova ARES spol s.r.o
10.80 €
2016/506 kontrola hasiacich prístrojov NOVHAS
122.40 €
40999/16 detská jedál.súprava Peter Kuklica-priemyselný tovar
194.75 €
7608057795 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
15.23 €
201608001 Gravírovacie práce Ing.Peter Gášpár
50.00 €
2016148 smalt domové čísla Smaltovňa s.r.o
41.50 €
2161125235 autorská odmena SOZA (kult.podujatie) SOZA
80.40 €
32K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV 08/2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061602475 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 08/2016 Brantner Gemer s.r.o
855.94 €
1061602476 Nájom nádoby na BRO Brantner Gemer s.r.o
3.00 €
7788415484 T-com služby pev.siete aug.2016 Slovak Telekom, a.s.
50.35 €
7218741382 opak.dodávka zem.plynu sept..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
96.00 €
7218741357 opak.dodávka zem.plynu sep..2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 09/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
7003705975 súprava tanierov ŠJ internet Mall Slovakia s.r.o
227.00 €
21702963 Ležadlo a matrac MŠ Nomiland s.r.o
343.50 €
516315806 Overenie meradla Badger Meter a vydanie certifikátu Slovenská legálna metrológia, n.o.
1118.40 €
1061602287 prenájom nádoby BRO Brantner Gemer s.r.o
3.00 €
1061602286 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 07/2016 Brantner Gemer s.r.o
858.24 €
20160464 svietidlo stropné MT Majtech
187.80 €
2352349771,2352417227,2352420624 Orange služby Orange Slovensko,a.s.
38.62 €
7607101533 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
17.41 €
7278590604 opak.dodávka zem.plynu aug..2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7278590629 opak.dodávka zem.plynu aug.2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 08/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
3997.00 €
8787483935 T-com pev.linka a internet júl.2016 Slovak Telekom, a.s.
44.64 €
28K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV júl 2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2348010294, 2348078658, 2348081308 služ.mobil Orange jul 2016 Orange Slovensko,a.s.
34.89 €
7606142824 služ.mobil T-Com júl.2016 Slovak Telekom, a.s.
14.09 €
160274021 Doprava autobusom Slovenská autobusová doprava, a.s.
390.00 €
20120928 platba za doménu web II.polrok 2016 webex media, s.r.o.
72.00 €
0786555709 Služby pev.siete a internet T-Com jún.2016 Slovak Telekom, a.s.
45.47 €
7298512300 opak.dodávka zem.plynu jún..2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7298512325 opak.dodávka zem.plynu jún..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 06/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
24K/2016 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV jún 2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
20/2016/202 Vysprávka miestnych komunikácií Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
400.00 €
20161702 Laboratórne rozbory ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
1061601970 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 06/2016 Brantner Gemer s.r.o
1215.97 €
1061601971 Zber a odvoz BRO jún 2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
22 Oprava ver.osvetlenia Látka Vladislav
209.40 €
M32/2016 Vypracovanie lek.posudku Ekmed s.r.o.
31.86 €
7500069 Potraviny MŠ-ŠJ jun 2016 CBA s.r.o
279.48 €
16101040 Prezentácia v knihe Novohrad zneba CBS vydavateľstvo
286.00 €
17 Oprava ver.osvetlenia Látka Vladislav
162.50 €
0116062280 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
857.51 €
20160117 Sociálno-posudková činnosť Mesto Lučenec
59.20 €
2343657077,2343725231,23443728258 služ.mobil Orange jun2016 Orange Slovensko,a.s.
41.69 €
160100075 Potraviny MŠ-ŠJ jun2016 Pakran Pavel Krpčiar
30.60 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 06/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
2162204372 Knihy tlačivá pre MŠ Ševt a.s.
7.73 €
7605179547 služ.mobil T-Com jun2016 Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
VS-176/2016 Didaktická pomôcka Kotulič Petr
45.00 €
1061601459 Odvoz a uskladnenie.BRO za mes. 05/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061601654 Odvoz a uskladnenie odpadu VOK za mes. 06/2016 Brantner Gemer s.r.o
277.56 €
1061601458 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 05/2016 Brantner Gemer s.r.o
854.93 €
5021610542 poradca podnikateľa - predplatné Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
65.74 €
4785624154 T-com pev.linka a internet máj.2016 Slovak Telekom, a.s.
44.32 €
1603010094 Pletivo BND 150/25 STAVIVÁ-Garaj s.r.o
254.40 €
S005-1SZ000009 Podlahová krytina Moda Plus DIEGO Tatranské Studio s.r.o.
173.00 €
19K/2016 Prevádzkovanie a porad.činnosť kanal. a ČOV -máj2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
7253603154 opak.dodávka zem.plynu jún..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
50.00 €
7253603129 opakovaná dodávka zem.plynu KD jún.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 06/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
2339313388 Orange služ.mobil 04/16 Orange Slovensko,a.s.
35.71 €
7604217774 T-Com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
160100060 ŠJ-MŠ potraviny Pakran Pakran Pavel Krpčiar
53.10 €
7500068 ŠJ-MŠ potraviny CBA CBA s.r.o
280.84 €
1061601272 Zber a odvoz BRO 04/2016 Brantner Gemer s.r.o
12.60 €
1061601271 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 04/2016 Brantner Gemer s.r.o
929.52 €
20160050 Dodávka krovinorezu STIHL Ing.Ivan Teplan-LESPO
829.00 €
6784695388 T-com služ.mobil máj 2016 Slovak Telekom, a.s.
45.19 €
FV16000081 Vypracovanie ŽoNFP na "Úprava ver.priestranstiev v obci P.Dravce" SQM s.r.o
840.00 €
FV1600080 Vypracovanie ŽoNFP na "Zníženie energ.nár.KD" SQM s.r.o
840.00 €
1600079 Verejné obstarávanie projektu "Zníženie energ.nár.KD" SQM s.r.o
990.00 €
201161005 Laboratórne rozbory ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
7238620088 opak.dodávka zem.plynu máj.2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7238620113 opakovaná dodávka zem.plynu MŠ 05/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
119.00 €
15K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV apríl2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 05/2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
2011600063 Autítorská činnosť I.etapa 2015 D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
7500067 Potraviny MŠ-ŠJ apríl 2016 CBA s.r.o
234.96 €
2334989835 služ.mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
35.44 €
7603257040 T-com služ.mobil apríl 2016 Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
2016001175 Aktualizácia KEO 2016/06 KEO, s.r.o.
13.50 €
1603010053 Dodanie stav.materiálu STAVIVÁ-Garaj s.r.o
297.49 €
11K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV marec 2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061600790 Zber a odvoz BRO 03/2016 Brantner Gemer s.r.o
15.48 €
1061600489 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 03/2016 Brantner Gemer s.r.o
1018.65 €
20161702 Informačný systém URBIS MADE spol.s r.o.
1.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 04/2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
7278506266 Dodávka plynu apr.2016 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7278506291 Dodávka plynu apr.2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
311.00 €
6783767918 T-Com služby pev.siete Slovak Telekom, a.s.
44.32 €
175/2016 Oprava tlačiarne DATEX LC s.r.o
155.50 €
160100035 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran mar.2016 Pakran Pavel Krpčiar
26.20 €
7500066 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-mar.2016 CBA s.r.o
190.94 €
01/2016 Odhŕňanie snehu S H R, Molnár Zoltán
184.80 €
2016000950 Aktualizácia KEO 2016/05 KEO, s.r.o.
13.50 €
7602296504 služby pevnej siete T-Com Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
2330676681,2330746090,2330748746 Služby Orange Orange Slovensko,a.s.
35.01 €
1061600584 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 02/2016 Brantner Gemer s.r.o
883.50 €
2016/11 Oprava vian.výzdob Citelum Slovakia, s.r.o
112.20 €
20160017 Krovinorez STIHL Ing.Ivan Teplan-LESPO
829.00 €
160005 Rúra konštrukčná 60x3,2 KOVO Konkurent s.r.o
269.57 €
9782843263 Služby pev.siete a internet T-Com feb.2016 Slovak Telekom, a.s.
53.76 €
7500075 Potraviny MŠ-ŠJ CBA-feb.2016 CBA s.r.o
257.94 €
7K/2016 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV feb. 2016 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
7253559098 opak.dodávka zem.plynu feb.2015 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7253559123 opak.dodávka zem.plynu feb..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
569.00 €
0022060340 Opakov.dodavka elektriny feb.2016 Stredoslovenská energetika, a.s.
453.00 €
2326398665,2326467618,2326471278 Orange služ.mobil 03/16 Orange Slovensko,a.s.
35.29 €
160046 Hecht-drvič vetiev motorový REVITAL-SK s.r.o
379.90 €
160100021 Potraviny ŠJ (Pakran) Pakran Pavel Krpčiar
41.95 €
052016 Odchyt psov Regionálne centrum Slobody zvierat
34.00 €
2016013 Dodávka drveného kameňa DK 0-22 Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
180.00 €
1600525400 Finančný spravodajca, ročník 2016 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
26.40 €
7601331669 Fa za mobil T-Com Slovak Telekom, a.s.
14.09 €
2016000741 Aktualizácia KEO 2016/04 KEO, s.r.o.
13.50 €
2016/10 Oprava ver.osvetl. Citelum Slovakia, s.r.o
193.25 €
1061600279 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 01/2016 Brantner Gemer s.r.o
833.08 €
03/2016 Príprava PHSR Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu
450.00 €
2016007 Toner čierny 2x M200/MX200 Peter Aláč
144.00 €
2161101765 autorská odmena SOZA (obec.rozhlas) SOZA
14.28 €
2161101766 autorská odmena SOZA (OcU,MŠ) SOZA
24.00 €
1736686700 Vedenie účtu- cenne papiere Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
225.82 €
20160018 Posudková činnosť Mesto Lučenec
23.60 €
16008 Poštový poukaz FVCC - RS
58.00 €
39K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV dec 2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2322098600 služ.mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
34.64 €
7600377256 služ.mobil T-Com jan.2016 Slovak Telekom, a.s.
20.34 €
5041503768 Finančný spravodajca, ročník 2015 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
12.46 €
2016000281 Aktualizácia KEO 2016/02 KEO, s.r.o.
13.50 €
113633 Dodanie tlačív-daň.priznanie INPROST spol s.r.o
23.84 €
2016000107 Aktualizácia KEO jan.2016 KEO, s.r.o.
13.50 €
7185254303 opakovaná dodávka zem.plynu KD jan.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7185254321 opak.dodávka zem.plynu jan..2016 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
622.00 €
7423220423 vyúčt. plyn MŠ r.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
999.18 €
7423220422 vyúčt. plyn KD r.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-113.82 €
16023 Platba za internet MŠ na rok 2016 DKNET, s.r.o.
120.00 €
20120928 platba za doménu web I.polrok 2016 webex media, s.r.o.
60.00 €
5204010025 vyúčt.elektr. dom smútku za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
7.31 €
5204010025 vyúčt.ver.osvetl. Margóč.osada za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
-35.43 €
5204019034 vyúčt.elektr. MŠ za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
-32.17 €
5204010025 vyúčt.elektr. KD za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
75.74 €
5204010025 vyúčt.elektr.garáže za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
-0.80 €
5309401014 vyúčt.elektr. ČS kanalz.Margoč.osada za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
303.42 €
5204010025 vyúčt.ver.osvetl. obec za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
-331.90 €
5307857018 vyúčt.elektr. ČOV za 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
307.94 €
0116009538 stravenky -nákup LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
817.96 €
8781006033 služby pevnej siete T-Com za dec2015 Slovak Telekom, a.s.
44.93 €
2317808885 služ.mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
750063 Potraviny MŠ-ŠJ dec2016 CBA s.r.o
191.48 €
2015/12/01 Čerpanie a odvoz kalu OSA LADISLAV
96.00 €
150100157 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
17.15 €
7510984942 T-com služ.mobil Slovak Telekom, a.s.
15.59 €
20152597 Laboratórne rozbory ČOVnov. MIKROLAB s.r.o
51.79 €
2015/61 Montáž vianoč.ozdôb Citelum Slovakia, s.r.o
103.49 €
1061503365 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 11/2015 Brantner Gemer s.r.o
875.23 €
201500142 Audítorská činnosť 2.etapa 2014 D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
36K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV-nov. 2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
8780093212 T-com pev.linka a internet nov.2015 Slovak Telekom, a.s.
46.80 €
920150674 Pretláčanie kanalizácie SPOOL a.s
28.21 €
7500062 Dodávka potraviny do ŠJ CBA s.r.o
202.66 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny nov.2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
20152530 Fa za laboratórny rozbor ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
7218553643 Fa za dodávku plynu KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
7218553668 Fa. za dodávku plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
338.00 €
130152768 Posúdenie projekt.dokumentácie TÜV-SÜD Slovakia s.r.o
112.80 €
150100144 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
34.55 €
2015001994 Ročná licencia KEO WIN 2016 KEO, s.r.o.
262.31 €
2313597559 Fa za SMS alarm Orange Orange Slovensko,a.s.
0.41 €
2313526958 Fa za mobil Orange nov. 2015 Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
1061503049 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 10/2015 Brantner Gemer s.r.o
858.04 €
32K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV-okt.2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2779184262 T-com pev.linka a internet okt.2015 Slovak Telekom, a.s.
50.71 €
20150087 Geometrický plán na určenie vlast.práv KD Geodeti G5 s.r.o
377.00 €
2309330597 Služby Orange(alarm) Orange Slovensko,a.s.
0.56 €
2309259201 Služobný mobil Orange Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
7500061 Potraviny MŠ-ŠJ CBA s.r.o
234.87 €
20150168 Posudková činnosť Mesto Lučenec
29.60 €
2015001553 Aktualizácia KEO 2015/07 KEO, s.r.o.
13.50 €
20152242 Laboratórne rozbory ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
150100126 Potraviny MŠ-ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
32.85 €
2105/2015 Vypracovanie lekárskeho posudku Ekmed s.r.o.
15.93 €
1061502593 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 09/2015 Brantner Gemer s.r.o
1117.77 €
0778207829 Služby pev.siete a internet T-Com sep.2015 Slovak Telekom, a.s.
44.92 €
29K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV-sept. 2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
7500060 Dodávka potraviny do MŠ CBA s.r.o
342.19 €
2015057 Vypracovanie dokumentácie CO Ing.Chamula
250.00 €
7165157136 Dodávka plynu okt.2015 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
7165157161 Dodávka plynu okt.2015 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174.00 €
0022060340 dodávka elektriky okt.2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
150100114 Potraviny MŠ sept.2015 Pakran Pavel Krpčiar
30.60 €
2305002562,2305073994,2305077789 Fa za služby Orange sept. 2015 Orange Slovensko,a.s.
36.25 €
150100089 Fa. za príslušenstvo plyn.kotla NOVOTERM s.r.o
112.38 €
16/2015 ročný členský príspevok 2015 Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu
397.00 €
0022060340 dodávka elektriky sep.2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
87220192 dovoz očkov.kalu ČOV StVPS, a.s.
52.19 €
7777258418 T-com pev.linka a internet aug.2015 Slovak Telekom, a.s.
43.54 €
7303300626 opak.dodávka zem.plynu sep.2015 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
56.00 €
7303300601 opak.dodávka zem.plynu sep.2015 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
2151126203 Poplatok SOZA SOZA
80.40 €
150100083 Plynový kotol Attack 25 PLQ S NOVOTERM s.r.o
653.82 €
7507131287 Fa za mobil T-Com aug.2015 Slovak Telekom, a.s.
14.89 €
2300760653, 2300833378, 2300836052 Fa za mobil Orange aug. 2015 Orange Slovensko,a.s.
37.63 €
5021512565 Verej.správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
84.00 €
1061501977 Odvoz a uskladnenie odpadu za mes. 07/2015 Brantner Gemer s.r.o
1160.67 €
1061501976 Odvoz a uskladnenie odpadu VOK Brantner Gemer s.r.o
278.06 €
VF00392015 Dodávka počít.techniky Roman Čonka
332.20 €
23K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV-júl 2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
20150126 sociálno-posudková činnosť Mesto Lučenec
32.60 €
8776306896 Fa.za T-com internet júl Slovak Telekom, a.s.
43.40 €
0022060340 fa za elektriku II.polrok 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
3949.00 €
6300046503 fa za plyn MŠ aug. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
6300044693 fa za plyn KD aug. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
20151602 Laboratórne rozbory ČOV MIKROLAB s.r.o
51.79 €
1535112845 Inzercia MY Novohradské noviny Petit Press, a.s. Divízia Týždenníkov, o.z.
60.00 €
2296528480 Fa za mobil Orange júl2015 Orange Slovensko,a.s.
36.21 €
7506166718 Fa za služ.mobil T-com júl 2015 Slovak Telekom, a.s.
14.20 €
01201516 Vyhotovenie projekt.dokumentácie Ing.Zoltán Lukáč inžiniersko-projektová kancelaria
4608.00 €
150111 Platba za internet MŠ II.polrok 2015 DKNET, s.r.o.
60.00 €
1061501792 Odvoz a uskladnenie odpadu za mes. 06/2015 Brantner Gemer s.r.o
896.02 €
20150088 Sociálno-posudková činnosť Mesto Lučenec
32.60 €
2015001275 Aktualizácia WIN 2015/6 KEO, s.r.o.
13.50 €
5775354189 Fa. za pevn.linku a internet - jún2015 Slovak Telekom, a.s.
42.79 €
57220155 Fa. za dovoz očkov.kalu - jún 2015 StVPS, a.s.
23.38 €
19K/2015 Prevádzkovanie ČOV -jún2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
20150060 Geometrický plán na určenie vlast.práv Geodeti G5 s.r.o
250.00 €
0022060340 Faktúra za elektriku júl2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
7248372894 Faktúra za dodávku plynu KD-júl2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
7248372919 Faktúra za dodávku plynu MŠ-júl2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
150100096 Potraviny MŠ jun 2015 Pakran Pavel Krpčiar
36.00 €
0007762867 Fa za služ.mobil - jun 2015 Orange Slovensko,a.s.
37.31 €
20150258 Informačná brožúra - kupóny UMP s.r.o
35.00 €
1061501462 Odvoz a uskladnenie odpadu za mes. 05/2015 Brantner Gemer s.r.o
836.77 €
1/2015 Oprava koles. kosačky Husqvarna Roman Kántor R&K Autoservis
298.00 €
20150852 Dodávka a montáž kamery Patrol & Guard s.r.o.
724.00 €
8774404532 Služby pev.siete a internet Slovak Telekom, a.s.
45.24 €
16K/2015 Prevádzkovanie ČOV -máj 2015 ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1516-0260 fa za časopis pre MŠ ARES spol s.r.o
10.80 €
7278302143 fa za plyn MŠ jun 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
29.00 €
7278302118 fa za plyn KD jun 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
0022060340 fa za elektriku jun 2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
7500058 Potraviny MŠ CBA s.r.o
330.69 €
VF00282015 Konfigurácia siete a internetu Roman Čonka
23.80 €
150100077 Potraviny MŠ-ŠJ máj.2015 Pakran Pavel Krpčiar
24.75 €
150100080 Potraviny Den deti.2015 Pakran Pavel Krpčiar
27.00 €
0007762867 Faktura za služ.mobil Orange Slovensko,a.s.
35.01 €
2035/2015 Faktúra za lekársky posudok Ekmed s.r.o.
15.93 €
7504224400 faktúra za služ.telefon 5/15 Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
2015/26 Oprava vianoč.osvetlení Citelum Slovakia, s.r.o
143.23 €
13K/2015 Porad.činnosť a prevádzkovanie ČOV ČOV-KA s.r.o
130.00 €
1061501015 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 04/2015 Brantner Gemer s.r.o
876.73 €
2015/230 faktúra za dodanie has.prístrojov PHP prášk. NOVHAS
60.00 €
10/2015 faktúra za vyhotovenie proj.dokumentácie Multif.ihriska PROT-TARCH-ing.arch.Žofia TÓTHOVÁ
350.00 €
5773452344 faktúra za služ.telefon 4/15 Slovak Telekom, a.s.
41.80 €
7268298315 opakovaná dodávka zem.plynu MŠ 05/15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
69.00 €
7268298290 opakovaná dodávka zem.plynu KD 05/15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
0022060340 opakovaná platba za elektriku 05/2015 Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
7500057 Potraviny MŠ-ŠJ apr.2015 CBA s.r.o
336.07 €
2015021 Licencia ESET NOD Antivírus Peter Aláč
63.68 €
36/2015 Kontrola komína a dymovodu(MŠ-P.Dravce) Jozef Krnáč-Kominárstvo,vložkovanie komínov
35.00 €
150100057 Nákup potravín ŠJ-MŠ Pakran Pavel Krpčiar
42.75 €
57220079 Výkon špec.dopravy a likv.kalu StVPS, a.s.
29.65 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.82 €
VF00232015 Inštalacia a nastavenie Wifi siete a pošt.klienta Roman Čonka
45.00 €
7503253374 Faktura za služ.telefon Slovak Telekom, a.s.
14.09 €
1061500730 Odvoz a uskladnenie kom.odpadu za mes. 03/2015 Brantner Gemer s.r.o
1163.24 €
20150017 kolesová motor.kosačka Ing.Ivan Teplan-LESPO
512.90 €
062015 Zimná údržba ciest/odhŕňanie snehu/ S H R, Molnár Zoltán
198.00 €
7500056 Potraviny pre ŠJ pri MŠ CBA s.r.o
358.28 €
150100041 Potraviny pre ŠJ pri MŠ Pakran Pavel Krpčiar
36.00 €
7248306744 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
7248306769 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
181.00 €
201500033 audítorská činnosť D.E.A. AUDIT s.r.o.
432.00 €
10K/2015 poradenská činnosť a prevádzkovanie ČOV ČOV-KA s.r.o
130.00 €
2772415244 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.68 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
1505390 autorská odmena - verejný rozhlas Slovgram
33.50 €
200315 nákup kuka nádob FiMa
158.40 €
150100037 štrkopiesok Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
143.04 €
57220051 použitie špec. vozidla StVPS, a.s.
5.45 €
220150084 tovar pre MŠ Baribal s.r.o.
467.00 €
1061500533 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
824.68 €
2015000831 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
VF00162015 TP link inštalácia Roman Čonka
20.00 €
VF00152015 toner Roman Čonka
142.50 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
35.06 €
7502284953 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
229000131 tovar pre MŠ DIEGO Tatranské Studio s.r.o.
133.00 €
150100026 Potraviny pre ŠJ pri MŠ Pakran Pavel Krpčiar
13.50 €
7500055 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
164.20 €
7258291546 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
329.00 €
7258291521 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
01 oprava miestného rozhlasu Štefan Kaššai
40.00 €
7K/2015 poradenská činnosť a prevádzkovanie ČOV ČOV-KA s.r.o
130.00 €
001622015 menovky Olymp- Jozef Smrhola
55.33 €
2771460197 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
427.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.93 €
VF00092015 nákup a servis tlačiarni Roman Čonka
122.00 €
9770486144 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
7501323082 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
0115021198/8501015385 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
666.34 €
150100008 Potraviny pre ŠJ pri MŠ Pakran Pavel Krpčiar
18.00 €
7500054 Potraviny pre ŠJ pri MŠ CBA s.r.o
220.81 €
7253257713 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
349.00 €
7810015353 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
2015000560 aktualizácia programu KEO 2015/3 KEO, s.r.o.
13.50 €
2015/07 oprava ver. osvetlenia v obci Citelum Slovakia, s.r.o
88.33 €
3/15/BCT odborno technická pomoc ČOV BioCompacT spol. s.r.o.
450.00 €
7401210105 Nedoplatok za dodávku zemného plynu za r. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
251.74 €
2015000649 Práca za vyk.služby KEO KEO, s.r.o.
98.70 €
1061500256 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
863.88 €
2151102231 autorská odmena za ver. použ. hud. diel v priest. SOZA
24.00 €
2151102230 autorská odmena za ver. použ. hud. diel SOZA
14.28 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3949.00 €
5041404244 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
48.86 €
042015 ooprava gamatiek v KD Rúr Gas, Dóža Štefan
61.44 €
7420192296 Nedoplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.69 €
7500353620 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
35.65 €
1400252077 Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
79.63 €
2015000363 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
7810015352 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
0022060340 prepl. nedopl. rekap. fa el.energ. Stredoslovenská energetika, a.s.
1844.36 €
37695331934 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
20120928 mesačná platba za doménu webstránky webex media, s.r.o.
144.00 €
15022 mesačné platby za internet MŠ DKNET, s.r.o.
60.00 €
2015000158 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
1061403476 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1068.57 €
7411496329 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
17.29 €
2768583520 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
45.32 €
1061403157 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
929.91 €
140100173 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
20.25 €
7500053 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
187.02 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
38.51 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
8401097973 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
501.54 €
015772014 Vlajky SR Olymp- Jozef Smrhola
366.59 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.94 €
80/14BCT odborno technická pomoc ČOV BioCompacT spol. s.r.o.
768.00 €
201400142 audítorská činnosť D.E.A. AUDIT s.r.o.
864.00 €
7258228232 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
457.00 €
7258228207 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
289.00 €
7500052 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
254.28 €
1440100157 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
27.00 €
2014590 kontrola has.prístr. NOVHAS
105.60 €
142176 Učebné pomôcky Mimel s.r.o.
180.92 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
99754099 Publikácia Poradca Poradca s.r.o.
39.00 €
140100138 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
24.75 €
7500051 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
269.78 €
7500050 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
35.94 €
7218233431 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
388.00 €
7218233406 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
245.00 €
0020143129 Ročný udržiavací poplatok programu KEO na rok 2015 KEO, s.r.o.
244.17 €
20146538 Učebné pomôcky Malunet, s.r.o
24.90 €
1061402866 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
885.28 €
7410525579 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
6767634328 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.76 €
0306 Hračky a učebné pomôcky MŠ SB WOOD, s.r.o
13.00 €
0020142680 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
7409562871 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
10614002374 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
290.88 €
1061402416 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1125.29 €
6766690026 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.77 €
140100062 toner Roman Čonka
144.00 €
2141128588 autorská odmena SOZA
24.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
140100128 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
21.00 €
7500049 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
241.71 €
0114108225 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
470.64 €
140134 montáž internetu MŠ DKNET, s.r.o.
80.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
35.61 €
0020142434 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
7408602920 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
1061402248 vypracovanie POH Brantner Gemer s.r.o
151.00 €
1061402247 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
858.11 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
1061401962 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1117.72 €
1405375800 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
19.98 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
38.83 €
7500048 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
39.28 €
7164842309 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
90.00 €
7164842335 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
98.00 €
1765746608 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
7407635803 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
15.97 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3700.00 €
1764770015 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
7288090889 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
43.00 €
7288090913 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
47.00 €
214013 asfaltovacie práce v obci Megatron Best s.r.o.
500.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.96 €
7406667026 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
1061401642 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
805.63 €
0020142146 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
8763624914 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.47 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
7268112684 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
43.00 €
7268112706 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
47.00 €
6811943659 poistka Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
269.66 €
2014078 oprava EZS SPIN CHARLIE, Ing. Karol Csúz
44.90 €
2142203110 tlačivá pre MŠ Ševt a.s.
6.16 €
33/14/BCT OPP skúš.prevb. ČOV BioCompacT spol. s.r.o.
768.00 €
1061401360 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
874.81 €
0114069049 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
625.14 €
140100105 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
37.60 €
7500047 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
356.76 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.48 €
7405681494 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
420614 FA za kuka nádoby FiMa
132.00 €
20512014 vypracovanie posudkov Ekmed s.r.o.
31.86 €
7303018265 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
7303018236 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
47.00 €
7500046 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
259.32 €
140100088 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
23.50 €
0022014 úprava MK Ekomont s.r.o.
2044.50 €
89937458 Publikácia Poradca Poradca s.r.o.
6.50 €
37662614236 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
214010 asfaltovacie práce v obci Megatron Best s.r.o.
1500.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
37.49 €
VF 140055 montáž a el. mat. Podnik služieb a výroby
125.62 €
7404703218 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
1061401080 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
829.63 €
140100065 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
18.80 €
7500045 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
241.48 €
7307984437 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
111.00 €
7307984465 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
121.00 €
3761607969 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
1061400787 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1008.44 €
0020141793 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
0020141901 Služby inšt. progr. keo KEO, s.r.o.
105.89 €
214003 asfaltovacie práce v obci Megatron Best s.r.o.
5160.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
39.76 €
7403703325 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
10140080 ter.úpr. s buldozérom v obci EX TRANS, s.r.o.
1196.52 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
7273018779 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
316.00 €
7273018750 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
289.00 €
022014 Zimná údržba ciest/odhŕňanie snehu/ S H R, Molnár Zoltán
79.20 €
140100045 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
42.30 €
3760607173 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
46.69 €
7500044 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
274.14 €
99752099 Publikácia Poradca Poradca s.r.o.
33.00 €
0114034438 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
625.14 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
32.99 €
0020141326 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
1404420 Verejný prenos zvuk.záznamov Slovgram
33.50 €
7402711093 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
00201441054 KEO WIN KEO, s.r.o.
59.88 €
1061400520 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
768.70 €
140100026 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
28.20 €
7500043 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
181.51 €
7277991910 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
528.00 €
7277991931 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
577.00 €
6759613711 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
282.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
35.22 €
1061400255 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1088.67 €
0020140808 Práca za vyk.služby KEO, s.r.o.
171.00 €
0020140694 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
7401640838 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
15.76 €
140100011 tlačiareň Roman Čonka
105.60 €
140100012 toner Roman Čonka
144.50 €
5758623064 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.98 €
2141102075 Verejný prenos zvuk.záznamov SOZA
14.28 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3598.00 €
7272972698 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
560.00 €
7272972727 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
612.00 €
0020140430 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
20120928 platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
144.00 €
7500042 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
295.52 €
140100005 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
25.85 €
0114015711 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
312.54 €
1736686700 Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2013 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
79.63 €
5041304754 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
14.21 €
5041304754 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
14.21 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.59 €
1061303553 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
819.57 €
140002021 doprava tuzemská Slovenská autobusová doprava, a.s.
340.00 €
0020140169 aktualizácia programu KEO 1/2014 KEO, s.r.o.
13.50 €
7242972536 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
578.00 €
7242972565 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
632.00 €
2757641679 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.53 €
7400484053 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
35.72 €
94/13BCT odborno technická pomoc ČOV BioCompacT spol. s.r.o.
384.00 €
20131846 montáž kamery Patrol & Guard s.r.o.
311.78 €
130100199 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
25.85 €
7500041 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
199.09 €
7313225232 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
201300155 Vykonanie auditu účtovnej závierky D.E.A. AUDIT s.r.o.
468.00 €
1061303087 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
858.38 €
20130271 SPČ Mesto Lučenec
29.60 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
7500040 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
233.82 €
130100185 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
28.20 €
7277922520 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
543.00 €
7277922549 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
593.00 €
5756663459 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
46.06 €
5756663459 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
46.06 €
7312002863 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
1061302935 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
878.23 €
0020133425 Ročný udržiavací poplatok programu KEO na rok 2014 KEO, s.r.o.
227.05 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.85 €
496/293 kontrola has.prístr. NOVHAS
12.00 €
017 oprava vedenia ob.rozhlasu Štefan Kaššai
30.00 €
20130211 SPČ Mesto Lučenec
29.60 €
1042000422 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
405.68 €
7257921342 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
503.00 €
7257921313 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
461.00 €
0252013 kanalizačné prípojky OU a MŠ Ekomont s.r.o.
1236.00 €
0242013 úprava MK Ekomont s.r.o.
800.27 €
7500039 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
234.69 €
130100164 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
18.80 €
0755687194 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
46.21 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
7401183461 nedočerp. z.p. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
22.85 €
1061302464 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1474.99 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
7310807776 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.82 €
7500038 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
312.75 €
130100146 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
35.25 €
2754704887 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
45.18 €
015 oprava rozhlasu Štefan Kaššai
55.00 €
0020132898 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.50 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
7309613889 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
1061302325 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
957.18 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
39.17 €
7232892229 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
7232892200 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
121.00 €
9753748634 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
45.29 €
3104 poštové poukazy FVCC - RS
87.00 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
2013000001 Prenájom skladových priestorov II.etapa Obec Panické Dravce
10180.00 €
2013089 Preprava osôb Jozef Jackuliak
340.00 €
0413082728 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
19.98 €
1032002121 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
467.48 €
1061302054 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1269.85 €
7308419562 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
21.13 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
37.74 €
2132205892 tlačivá pre MŠ Ševt a.s.
10.64 €
7272834828 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
58.00 €
7272834853 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
49.00 €
0020132394 RO P KEO Win KEO, s.r.o.
54.90 €
5752791174 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
44.08 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3908.00 €
1032001887 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
312.98 €
1061301723 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
922.26 €
0020132203 aktualizácia programu KEO 8/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
7307266566 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
36.81 €
1751879723 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
49.52 €
7184494338 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
58.00 €
7184494360 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
49.00 €
130100116 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
25.85 €
7500037 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
218.98 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
44.04 €
1061301260 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
927.42 €
20130862 oprava kamery Patrol & Guard s.r.o.
41.88 €
7306108768 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
22.60 €
142013 odchyt túlavých zvierat Regionálne centrum Slobody zvierat
34.00 €
130100096 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
21.15 €
7500036 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
214.02 €
7287775162 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
7287775191 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
53.00 €
8750864220 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
46.09 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
1/2013 Tlmočenie a preklad počas trvania projektu SK-HU Milvus
600.00 €
05/2013 Externe služby projektového manažmentu v rámci projektu " Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach Pro Kalondiensis
1088.00 €
0182013 Pamätná tabuľa KEART Kobol Emil
696.00 €
2013/00057 Vykonanie auditu projektu ČOV a kanalizácia D.E.A. AUDIT s.r.o.
3278.00 €
20130011 Fa za výkon autorského dozoru ČOV a kanalizácia Hydroeco s.r.o.
1800.00 €
17/05/2013 Technická pomoc pri výkone IČ na stavbe P.D. kanalizácia a ČOV Proxima
2700.00 €
1061300948 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
915.85 €
0020131994 Práca za vyk.služby KEO, s.r.o.
27.30 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.47 €
7304957160 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
0749901147 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
7.15 €
7272766279 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
150.00 €
7272766307 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
127.00 €
2013041 Fa za montáž zar.el. systému v objekte ČOV SPIN CHARLIE, Ing. Karol Csúz
1714.29 €
1035002906 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
374.78 €
130100068 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
35.25 €
201319574 Eset NOD 32 Antivírus- aktualizácia ESET, spol. s.r.o.
55.37 €
7500035 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
205.10 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
41.02 €
7303826009 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
130089 výmena dverovej prevodovky Plast-Mont, s.r.o.
60.00 €
0020131874 aktualizácia programu KEO 7/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
1305916 Verejný prenos zvuk.záznamov Slovgram
33.50 €
1061300719 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1111.77 €
1032001302 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
312.98 €
7287729510 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
330.00 €
7287729481 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
391.00 €
7748914217 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
77.46 €
99750118 Záloha za ročné predplatné VS 2013 Poradca s.r.o.
69.60 €
130100059 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
18.80 €
062013 Zimná údržba ciest/odhŕňanie snehu/ S H R, Molnár Zoltán
192.00 €
7500034 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
194.14 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
022013 externe služby projektového manažmentu v rámci projektu " Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach Pro Kalondiensis
2176.00 €
08032013 Technická pomoc pri výkone IČ na stavbe P.D. kanalizácia a ČOV Proxima
1800.00 €
1061300472 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
827.40 €
7302704966 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
32.58 €
0020131536 aktualizácia programu KEO 6/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
2013053 Kanalizácie, vodovody a ČOV COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
243888.26 €
0020131299 aktualizácia programu KEO 5/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
2013036 Detské vesty pre MŠ Eurodetektor Slovakia, s.r.o.
12.00 €
032013 Zimná údržba ciest S H R, Molnár Zoltán
1056.00 €
130100031 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
27.26 €
7500033 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
179.82 €
2012089 Vlajky SR Marek Hric
40.00 €
0020131041 aktualizácia programu KEO 4/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
2747934293 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
74.03 €
7252739162 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
602.00 €
7252739141 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
714.00 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
268.00 €
7301566090 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.49 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
43.30 €
1061300251 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1110.43 €
0020130864 Práca za vyk.sl. RZ KEO, s.r.o.
58.98 €
3322013 Zasklenie okien na DS Jozef Štefanides, Sklenárstvo
23.14 €
2013009 Fa za montáž zar.el. systému v objekte MŠ SPIN CHARLIE, Ing. Karol Csúz
1199.77 €
7292676747 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
639.00 €
7292676718 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
758.00 €
1746951151 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
72.34 €
130100008 Potraviny pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
23.50 €
0020130758 aktualizácia programu KEO 3/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
7500032 Potraviny pre MŠ CBA s.r.o
211.67 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3908.00 €
1032000918 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
312.98 €
2131101531 Fa za autorskú odm. za licenciu na verejné použ. hudobn.diel. SOZA
14.28 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
7415729167 SPP nedoplatok MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
383.66 €
7415729168 SPP nedoplatok obec Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
384.81 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
39.17 €
5041202327 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
11.30 €
1335100026 Inzercia My NN Petit Press, a.s. Divízia Týždenníkov, o.z.
52.80 €
7300432820 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
23.09 €
0020130440 aktualizácia programu KEO 2/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
0020130161 aktualizácia programu KEO 1/2013 KEO, s.r.o.
13.50 €
12002839976 Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
79.63 €
1061203493 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
902.67 €
2178021598 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
32.58 €
7262697116 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
782.00 €
7262697125 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
660.00 €
9745973266 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
72.54 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
7212814870 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
39.94 €
7500031 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
161.43 €
120100206 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
14.10 €
1061203128 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
938.77 €
86079346 Publikácia Poradca Poradca s.r.o.
4.58 €
5204005021 Elektrika nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s.
1848.51 €
002123215 Ročný udržiavací poplatok programu KEO na rok 2013 KEO, s.r.o.
211.36 €
220120889 Hračky a učebné pomôcky MŠ Baribal s.r.o.
70.90 €
2120228 Prenájom časť cesty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
1406.42 €
2012000007 Prenájom časť cesty Obec Panické Dravce
1406.42 €
131310830 Mikroskop MŠ Stiefel Eurocart s.r.o.
49.40 €
121610 Učebné pomôcky Pro Solutions, s.r.o.
34.10 €
121609 Knnihy učebné pomôcky MŠ Pro Solutions, s.r.o.
38.95 €
7500030 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
190.33 €
120100190 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
30.55 €
7247662654 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
619.00 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
7247662625 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
734.00 €
0744994740 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
72.34 €
2120223 Vypracovanie nájomnej zmluvy ČOV a kanalizácia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
59.52 €
0022060340 Fa za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3629.00 €
07012012 Vykonanie archeologického výskumu - Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach Novohradské múzeum a galéria
760.00 €
34/11/2012 Technická pomoc pri výkone IČ na stavbe P.D. kanalizácia a ČOV Proxima
1500.00 €
2012288 Kanalizácie, vodovody a ČOV COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
501870.77 €
2174475791 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
32.58 €
2012000004 Prenájom skladových priestorov Obec Panické Dravce
12800.00 €
1061202839 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
973.90 €
7211724437 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
12.02 €
112012 externe služby projektového manažmentu v rámci projektu " Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach Pro Kalondiensis
2856.00 €
4743993597 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
72.34 €
7297606564 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
525.00 €
7297606544 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
623.00 €
7500029 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
276.48 €
120100165 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
49.35 €
1032000416 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
467.48 €
20120928 Opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
7443119920 Nedoplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
547.26 €
1061202534 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
831.02 €
7210661948 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
11.18 €
2170919391 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
49.57 €
20120928 opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
96.00 €
3743005565 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom, a.s.
74.15 €
1061202246 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
1477.03 €
7500028 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
241.19 €
120100137 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
28.00 €
1002012 Oprava plynového kotla v MŠ Plyn MB, sro
70.00 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
37.96 €
7209715244 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
12.38 €
0412090223 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
19.98 €
2012181 FA za práce vykonané na stavbe, kanalizácie,vodovody,ČOV COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
2109.95 €
1061202065 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
317.53 €
2012085 Preprava osôb Jozef Jackuliak
293.00 €
2742017971 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
74.75 €
7134309955 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
125.00 €
7134309984 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
87.00 €
2052012 Platba za notárske úkony Notársky úrad, JUDr. Marián Jurina
29.52 €
2042012 Platba za notárske úkony Notársky úrad, JUDr. Marián Jurina
29.52 €
2032012 Platba za notárske úkony Notársky úrad, JUDr. Marián Jurina
29.52 €
1032000030 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
467.48 €
20120928 opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
96.00 €
120100114 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
24.75 €
7208574777 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
8.50 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
37.01 €
1061201921 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
585.46 €
7174222592 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
7174222617 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
42.00 €
6741017999 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
85.54 €
2012021 Výroba stojiska Vladimír Krahulec - KRAMAR
264.00 €
7207508802 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
8.50 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
34.58 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
96.00 €
20120928 opakovaná platba za doménu webstr. webex media, s.r.o.
12.00 €
72012 externe služby projektového manažmentu v rámci projektu " Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach Pro Kalondiensis
2856.00 €
12062012 Technická pomoc pri výkone IČ na stavbe P.D. kanalizácia a ČOV Proxima
4800.00 €
1061201629 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
801.99 €
0020122241 aktualizácia programu KEO KEO, s.r.o.
13.42 €
4441932020 pripojenie zariadenia do DS Stredoslovenská energetika, a.s.
331.48 €
2122205546 tlačivá pre MŠ Ševt a.s.
7.42 €
08 oprava vedenia ob.rozhlasu Štefan Kaššai
97.93 €
7500027 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
220.59 €
120098081 Prepravné v zmysle zmluvy č. 3/PR/97 Slovenská autobusová doprava, a.s.
50.58 €
9740031811 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
97.44 €
7307489023 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.00 €
7307489036 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
42.00 €
12928 zriadenie webovej aplikácie webex media, s.r.o.
120.00 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
96.00 €
20120928 mesačná platba za doménu webstránky webex media, s.r.o.
12.00 €
1022001849 stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o.
444.31 €
7206444134 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
8.50 €
0007762867 Služobný mobil Orange Slovensko,a.s.
32.58 €
120903 Zmena registrátora domeny webex media, s.r.o.
8.40 €
7232522325 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu OU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
7232522354 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
45.00 €
0022060340 Fa za opakovanú dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
3509.00 €
120080081 Prepravné v zmysle zmluvy č. 3/PR/97 Slovenská autobusová doprava, a.s.
50.58 €
2739037050 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
82.57 €
0000310505 Bask.doska kompl. s obručou OSTPOL Lučenec s.r.o.
317.46 €
12366005221 Inzercia My NN Petit Press, a.s. Divízia Týždenníkov, o.z.
13.00 €
1061201298 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o
917.87 €
120100093 Potraviny pre ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
38.25 €
7500026 Potraviny pre ŠJ CBA s.r.o
160.22 €