Panické Dravcehttp://www.panickedravce.sk/Sat, 15 Dec 2018 15:57:32 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[UPOZORNENIE pre účastníkov cestnej premávky]]>http://www.panickedravce.sk//---60-upozornenie-pre-ucastnikov-cestnej-premavkyThu, 29 Sep 2016 13:39:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---60-upozornenie-pre-ucastnikov-cestnej-premavky<![CDATA[Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec]]>http://www.panickedravce.sk//---35-oznamenie-sse---distribucia-as-lucenecMon, 18 Jan 2016 10:04:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---35-oznamenie-sse---distribucia-as-lucenec<![CDATA[Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR]]>http://www.panickedravce.sk//---66-oznamenie-obce-o-dostupnosti-k-nahliadnutiu-do-zbierky-zakonov-srThu, 10 Nov 2016 13:31:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---66-oznamenie-obce-o-dostupnosti-k-nahliadnutiu-do-zbierky-zakonov-sr<![CDATA[ENVIPAK : Ako správne triediť odpad]]>http://www.panickedravce.sk//---59-envipak---ako-spravne-triedit-odpadThu, 08 Sep 2016 14:28:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---59-envipak---ako-spravne-triedit-odpad<![CDATA[OZNÁMENIE-Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec]]>http://www.panickedravce.sk//---104-oznamenie-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenecTue, 03 Apr 2018 14:37:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---104-oznamenie-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec-OZNAM]]>http://www.panickedravce.sk//---108-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-oznamWed, 23 May 2018 14:14:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---108-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-oznam<![CDATA[Zaburenenie pozemkov-UPOZORNENIE]]>http://www.panickedravce.sk//---107-zaburenenie-pozemkov-upozornenieWed, 23 May 2018 09:57:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---107-zaburenenie-pozemkov-upozornenie<![CDATA[HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR Upozornenie na dodržanie kontroly a čistenia komínov]]>http://www.panickedravce.sk//---65-hasicsky-zachranny-zbor---upozornenie-na-dodrzanie-kontroly-a-cistenia-kominovThu, 10 Nov 2016 11:13:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---65-hasicsky-zachranny-zbor---upozornenie-na-dodrzanie-kontroly-a-cistenia-kominov<![CDATA[UPOZORNENIE- Ochrana pred požiarmi]]>http://www.panickedravce.sk//---103-upozornenie--ochrana-pred-poziarmiMon, 26 Mar 2018 14:58:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---103-upozornenie--ochrana-pred-poziarmi<![CDATA[INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov]]>http://www.panickedravce.sk//---109-informacia-o-spracuvani-osobnych-udajovMon, 11 Jun 2018 10:13:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---109-informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov<![CDATA[ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2018]]>http://www.panickedravce.sk//---101-zber-komunalneho-odpadu----zber-plastov--zber-papiera--zber-elektroodpadu-rok-2018Thu, 21 Dec 2017 12:33:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---101-zber-komunalneho-odpadu----zber-plastov--zber-papiera--zber-elektroodpadu-rok-2018<![CDATA[UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE]]>http://www.panickedravce.sk//---20-upozornenie---cov-pdravceThu, 24 Sep 2015 12:04:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---20-upozornenie---cov-pdravce<![CDATA[VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018 ]]>http://www.panickedravce.sk//---116-volby-do-organov-samospravy-obci--10novembra-2018-Tue, 21 Aug 2018 14:04:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---116-volby-do-organov-samospravy-obci--10novembra-2018-<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"]]>http://www.panickedravce.sk//---118-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-informovanie-obcanov-o-podmienkach-zabijania-zvierat-pre-sukromnu-domacu-spotrebuWed, 21 Nov 2018 10:11:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---118-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-informovanie-obcanov-o-podmienkach-zabijania-zvierat-pre-sukromnu-domacu-spotrebu<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných]]>http://www.panickedravce.sk//---119-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-oznam-registracia-chovatelov-osipanychThu, 22 Nov 2018 08:56:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---119-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-oznam-registracia-chovatelov-osipanych<![CDATA[VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia"Realizácia optických sietí klaster VnI-1 Veľká nad Ipľom]]>http://www.panickedravce.sk//---120-verejna-vyhlaska-rozhodnutie-o-predlzeni-platnosti-uzemneho-rozhodnutiarealizacia-optickych-sieti-klaster-vni-1-velka-nad-iplomTue, 27 Nov 2018 08:19:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---120-verejna-vyhlaska-rozhodnutie-o-predlzeni-platnosti-uzemneho-rozhodnutiarealizacia-optickych-sieti-klaster-vni-1-velka-nad-iplom<![CDATA[VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Ministerstvo životného prostredia SR Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska ]]>http://www.panickedravce.sk//---123-verejna-vyhlaska-ministerstvo-zivotneho-prostredia-sr---predlzenie-sirokorozchodnej-zeleznicnej-trate-na-uzemi-slovenska-s-prepojenim-na-uzemie-rakuska-Tue, 04 Dec 2018 09:51:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---123-verejna-vyhlaska-ministerstvo-zivotneho-prostredia-sr---predlzenie-sirokorozchodnej-zeleznicnej-trate-na-uzemi-slovenska-s-prepojenim-na-uzemie-rakuska-<![CDATA[Harmonogram vývozu odpadu rok 2019]]>http://www.panickedravce.sk//---124-harmonogram-vyvozu-odpadu-rok-2019Tue, 11 Dec 2018 12:25:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---124-harmonogram-vyvozu-odpadu-rok-2019