Panické Dravcehttp://www.panickedravce.sk/Wed, 13 Dec 2017 08:27:12 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE]]>http://www.panickedravce.sk//---20-upozornenie---cov-pdravceThu, 24 Sep 2015 12:04:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---20-upozornenie---cov-pdravce<![CDATA[Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec]]>http://www.panickedravce.sk//---35-oznamenie-sse---distribucia-as-lucenecMon, 18 Jan 2016 10:04:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---35-oznamenie-sse---distribucia-as-lucenec<![CDATA[ENVIPAK : Ako správne triediť odpad]]>http://www.panickedravce.sk//---59-envipak---ako-spravne-triedit-odpadThu, 08 Sep 2016 14:28:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---59-envipak---ako-spravne-triedit-odpad<![CDATA[UPOZORNENIE pre účastníkov cestnej premávky]]>http://www.panickedravce.sk//---60-upozornenie-pre-ucastnikov-cestnej-premavkyThu, 29 Sep 2016 13:39:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---60-upozornenie-pre-ucastnikov-cestnej-premavky<![CDATA[HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR Upozornenie na dodržanie kontroly a čistenia komínov]]>http://www.panickedravce.sk//---65-hasicsky-zachranny-zbor---upozornenie-na-dodrzanie-kontroly-a-cistenia-kominovThu, 10 Nov 2016 11:13:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---65-hasicsky-zachranny-zbor---upozornenie-na-dodrzanie-kontroly-a-cistenia-kominov<![CDATA[Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR]]>http://www.panickedravce.sk//---66-oznamenie-obce-o-dostupnosti-k-nahliadnutiu-do-zbierky-zakonov-srThu, 10 Nov 2016 13:31:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---66-oznamenie-obce-o-dostupnosti-k-nahliadnutiu-do-zbierky-zakonov-sr<![CDATA[ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2017]]>http://www.panickedravce.sk//---71-zber-komunalneho-odpadu----zber-plastov--zber-papiera--zber-elektroodpadu-rok-2017Mon, 02 Jan 2017 08:21:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---71-zber-komunalneho-odpadu----zber-plastov--zber-papiera--zber-elektroodpadu-rok-2017<![CDATA[REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC - Informovanosť občanov o pláne veterinárnej prevencie a ochrane štátneho územia SR a iných povinností pri chove HZ v roku 2017]]>http://www.panickedravce.sk//---75-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec---informovanost-obcanov-o-plane-veterinarnej-prevencie-a-ochrane-statneho-uzemia-sr-a-inych-povinnosti-pri-chove-hz-v-roku-2017Mon, 20 Feb 2017 10:09:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---75-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec---informovanost-obcanov-o-plane-veterinarnej-prevencie-a-ochrane-statneho-uzemia-sr-a-inych-povinnosti-pri-chove-hz-v-roku-2017<![CDATA[Opatrenie počas vykurovacieho obdobia]]>http://www.panickedravce.sk//---94-opatrenie-pocas-vykurovacieho-obdobiaWed, 18 Oct 2017 13:37:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---94-opatrenie-pocas-vykurovacieho-obdobia<![CDATA[UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov a predsedu BBSK]]>http://www.panickedravce.sk//---95-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-a-predsedu-bbskMon, 06 Nov 2017 07:54:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---95-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-a-predsedu-bbsk