Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

UPOZORNENIE pre účastníkov cestnej premávky

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

 

920 dopravných nehôd

25 usmrtených osôb

101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených

(usmrtených: 16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista)

 

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 25. septembra 2016 za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností, čím ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Chodci zase podceňujú používanie reflexných prvkov a veľakrát vstupujú na vozovku bez toho aby sa presvedčili, či môžu cez ňu bezpečne prejsť. Z tohto dôvodu:  

 

vyzývame  CHODCOV:  

 

*                 Používajte reflexné prvky na odeve za zníženej viditeľnosti v obci ako aj mimo obce!

 

*                 Vstupujte na vozovku na miestach na to určených s prihliadnutím na vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich vozidiel!

 

 

vyzývame  vodičov motorových vozidiel:

 

*                 Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosťa prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky!

*                 Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!

*                 Neriskujte zbytočne pri predchádzanína nebezpečných a neprehľadných miestach!

*                 Používajte bezpečnostné pásy!  Za volantom netelefonujte!

*                 Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak Vám chýba dostatočná prax!

*                 Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.

*                 Dodržiavajte medzi vozidlami bezpečnú vzdialenosť, obzvlášť v jesennom a zimnom období, kedy môže byť vozovka už zradná (napadané lístie, námraza, sneh na ceste)!

Zoznam aktualít

UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2018
Opatrenie počas vykurovacieho obdobia
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR Upozornenie na dodržanie kontroly a čistenia komínov
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec
UPOZORNENIE pre účastníkov cestnej premávky
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov a predsedu BBSK
OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018-2047