Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2018

                                     Zber plastov v roku 2018

Žlté vrecia

10.január                 streda

14.február               streda

9.marec                   piatok

13.apríl                    piatok

11.máj                     piatok

8.jún                        piatok

9.júl                         pondelok

20.august               pondelok

18.september        utorok

19.október             piatok

26.november         pondelok

19.december         streda

                   Zber elektroodpadu v roku 2018

6.február                 utorok

12.júl                       štvrtok

                   Zber papiera v roku 2018

19.február              pondelok

23.apríl                   pondelok

25.jún                     pondelok

27.august               pondelok

29.október             pondelok

10.december         pondelok

             

 

                      

    Zber komunálneho odpadu v roku 2018

 

 V  STREDU:

 

10. január                                              11. júl

24. január                                              25. júl

 7.február                                               8. august

21. február                                            22. august

7. marec                                                 5. september

21. marec                                              19. september

4. apríl                                                    3. október

18. apríl                                                 17. október

2. máj                                                     31. október

16. máj                                                  14. november

30. máj                                                  28. november

13. jún                                                   12. december

27. jún                                                   26. december

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Zoznam aktualít

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018-2047
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2018
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov a predsedu BBSK
Opatrenie počas vykurovacieho obdobia
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC - Informovanosť občanov o pláne veterinárnej prevencie a ochrane štátneho územia SR a iných povinností pri chove HZ v roku 2017
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2017
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR Upozornenie na dodržanie kontroly a čistenia komínov
UPOZORNENIE pre účastníkov cestnej premávky
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad